Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akcja Popularyzacja

Opis: 

Projekt pt. „Akcja Popularyzacja” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt realizowany jest przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych we współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych. 

Składa się on z 3 zadań:  

 • Zadanie 1:  Interdyscyplinarne wykłady dla szkół “Nauka wokół nas”
 • Zadanie 2: Wykłady popularnonaukowe w konwencji TED “Zawód naukowiec”,
 • Zadanie 3: Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Tematyka wszystkich zadań związana jest z naukami ścisłymi i przyrodniczymi.

Zadanie 2 jest realizowane jest przez Wydział Nauk Przyrodniczych, natomiast zadania: 1 i 3 są prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. Koordynowanie całego projektu leży po stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

Cele projektu: 

Popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wskazanie Uniwersytetu Śląskiego jako miejsca, w którym studiując można zdobywać wysokie kwalifikacje, pracować w nowoczesnych laboratoriach, współuczestniczyć w międzynarodowych projektach, co w dalszej przyszłości przekłada się na sukces zawodowy.  

Skupienie działań o charakterze popularno-naukowym, skierowanym do otoczenia społecznego uczelni, w szczególności do grup docelowych obejmujących młodzież szkolną oraz nauczycieli – osoby których kompetencje do upowszechniania nauki powinny być stale rozwijane.  

Podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, oraz umiejętności STEAM i wiedzy ICT, jak również umiejętności pracy w grupie i umiejętności społecznych. 

Termin realizacji: 

01.01.2021 – 31.12.2022 

Dofinansowanie projektu z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego  

689 791,95 zł 

Koordynator: 

 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 

Organizatorzy: 

 • dr Agata Daszkowska-Golec, prof.UŚ ; Wydział Nauk Przyrodniczych 
 • dr Katarzyna Kowalska-Szojda; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 
 • dr Marcin Łaciak; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • mgr Joanna Stelmaszak; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 
 • dr Aneta Szczygielska-Łaciak; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 
 • dr Barbara Wójcikowska; Wydział Nauk Przyrodniczych 

Akty prawne: 

Zarządzenie nr 144/2021 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji projektu pn.: „Akcja Popularyzacja” finansowanego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Projekt dofinansowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki.


return to top