Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Propozycje wykładów z matematyki

Jak mierzyć odległość? Jak mierzyć odległość?
left img
 • Autor: dr Łukasz Dawidowski
 • Opis:
  Z pojęciem mierzenia odległości spotykamy się na co dzień: zastanawiamy się jak daleko mamy do szkoły, do pracy, do sklepu. W trakcie edukacji poznajemy jeden sposób mierzenia dystansu z punktu A do punktu B – mierząc długość odcinka łączącego te dwa punkty. Ale czy być może istnieją inne sposoby mierzenia odległości, z którymi spotykamy się w praktyce? W trakcie zajęć omówione zostanie pojęcie metryki oraz najprostsze przykłady metryk.
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Matematyka wyborcza Matematyka wyborcza
left img
 • Autor: dr Łukasz Dawidowski
 • Opis:
  Regularnie spotykamy się z możliwością głosowania i wybierania przedstawicieli do samorządu uczniowskiego, parlamentu, władz samorządowych. Rozróżniamy dwa podstawowe modele głosowania: większościowy i proporcjonalny. W trakcie zajęć zastanowimy się czym się one różnią i czy matematyka może pomóc wpłynąć na wyniki takich wyborów?
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Jak grać, aby nie przegrać? Jak grać, aby nie przegrać?
left img
 • Autor: dr Anna Brzeska
 • Opis:
  Uczestnicy wykładu dowiedzą się, czym jest punkt równowagi Nasha oraz poznają sposoby jego poszukiwania w dwuosobowej grze macierzowej.
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • Edycja: 2022
Delfiny, nietoperze i roboty Delfiny, nietoperze i roboty
left img
 • Autor: dr Joanna Sobera
 • Opis:
  Co mogą mieć ze sobą wspólnego delfiny, nietoperze i roboty? Wszystkie trzy wykorzystują ultradźwięki. Zapraszamy na pokaz, w czasie którego sprawdzimy jak działa czujnik ultradźwiękowy. Zmierzymy przy jego użyciu odległości różnych przedmiotów. Wykorzystując LEGO MINDSTORM EV3 zaprogramujemy automat zapalający światło gdy czujnik odległości wykryje intruza. A może włączymy jeszcze alarm? Czy kierowcy wykorzystują ultradźwięki? Poszukamy zastosowań czujników ultradźwiękowych w różnych dziedzinach życia
 • Czas trwania: 60 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Żyroskop i figury geometryczne Żyroskop i figury geometryczne
left img
 • Autor: dr Joanna Sobera
 • Opis:
  Wykorzystamy żyroskop aby pojazd skręcał o zadany kąt. Zadaniem naszego robota będzie narysowanie trójkąta, kwadratu, pięciokąta i innych figur. Na zajęciach poznamy pisanie podprogramów
 • Czas trwania: 60 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Grafy i ich zastosowania Grafy i ich zastosowania
left img
 • Autor: dr hab. Anna Szczerba-Zubek, prof. UŚ
 • Opis:
  Zastosowania teorii grafów w praktyce – podczas spotkania uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi pojęciami związanymi z teorią grafów, a następnie omówione zostaną cykle Eulera i Hamiltona, ich zastosowania a nawet proste algorytmy, które wyznaczają te cykle.
 • Czas trwania: 45 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Porządki w matematyce, czyli o tym, czy da się porównać (...) Porządki w matematyce, czyli o tym, czy da się porównać hot-doga i czekoladę
left img
 • Autor: dr Anna Glenszczyk
 • Opis:
  Łatwo odpowiedzieć na pytania, która liczba jest większa, który odcinek jest dłuższy, kto w klasie jest najwyższy. Ale czy każdy zbiór można uporządkować i czy zawsze można porównać dwa dowolne elementy? W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe cechy porządków i przedstawione nieoczywiste uporządkowania zbioru liczb naturalnych.
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Logicznie rzecz biorąc Logicznie rzecz biorąc
left img
 • Autor: dr Anna Glenszczyk
 • Opis:
  Wykład dotyczy podstaw klasycznej logiki zdań, na której opiera się każde rozumowanie matematyczne. Omówione zostaną pojęcia formuły logicznej, wartościowania i główne spójniki logiczne. Celem wykładu jest skonfrontowanie intuicji dotyczącej prawdziwości zdań złożonych z prawami logiki.
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • Edycja: wiosna+ 2021
Czy proste równoległe mogą się przecinać? Czy proste równoległe mogą się przecinać?
left img
 • Autor: dr Łukasz Dawidowski
 • Opis:
  W trakcie nauki matematyki poznajemy definicję równoległości prostych. Jednak czy zawsze wszystko działa tak, jak w klasycznym modelu? W trakcie zajęć omówione zostaną aksjomaty Euklidesa, różne modele geometrii nieeuklidesowej, a także miejsca, gdzie w codzienności się z nimi spotykamy.
 • Czas trwania: 30-45 minut
 • Edycja: zima 2020
O czym szumią drzewa gry? O czym szumią drzewa gry?
left img
 • Autor: dr Anna Brzeska
 • Opis:
  Uczestnicy wykładu dowiedzą się, czym jest drzewo gry ekstensywnej oraz jaką rolę pełni w nim informacja, a także co się dzieje, gdy taka gra zawiera czynniki losowe.
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • E 2022
Po co matematykom nawiasy, czyli wszystko zaczyna się od ze(...) Po co matematykom nawiasy, czyli wszystko zaczyna się od zera
left img
 • Autor: dr Anna Brzeska
 • Opis:
  Uczestnicy wykładu zapoznają się z podstawowymi teoriami zbiorów, poznają konstrukcję liczb naturalnych von Neumanna oraz pojęcie liczby porządkowej i kardynalnej.
 • Czas trwania: 45-60 minut
 • Edycja: zima 2022
return to top