Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Fizyka Lema: wczoraj Fiction, dzisiaj Science | Wystawa plakatów prof. Tomasza Kipki

09.12.2021 - 10:19 aktualizacja 13.12.2021 - 11:05
Redakcja: jp

dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ | Fot. archiwum prywatne

Od 2009 do 2020 roku Profesorowie: prof. dr hab. Andrzej Noras z Instytutu Filozofii oraz prof. dr hab. Krystian Roleder z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego regularnie zapraszali społeczność uniwersytetu na interdyscyplinarne seminaria z serii “Problem granic w nauce i filozofii“.

Fascynująca droga poprzez różnorodne zagadnienia graniczne nieodłącznie kojarzy się wszystkim z plakatami autorstwa dr hab. Tomasza Kipki, prof. UŚ z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji, które były zawsze czymś dużo większym niż tylko ilustracją tych twórczych dyskusji.

W czwartek 9 grudnia 2021 roku plakat tego samego Autora zaprosił nas w kolejną podróż, tym razem kosmiczną, czyli na panel dyskusyjny “Fizyka Lema: wczoraj fiction, dzisiaj science” z okazji 100-lecia urodzin Stanisława Lema. Przy tej okazji rozpocznie się też w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego wystawa plakatów profesora Tomasza Kipki z kolejnych edycji seminarium “Problem granic w nauce i filozofii“, którą Autor dedykuje pamięci zmarłego przed rokiem Profesora Andrzeja Norasa.

Wystawa plakatów zlokalizowana jest na terenie chorzowskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych na antresoli przy auli P/0/05. Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających do końca stycznia 2022 roku.

Dyrekcja Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego

Plakat tytułowy wystawy dedykowanej pamięci profesora Andrzeja Norasa | Wystawa pt. Problem granic w filozofii i nauce”

return to top