Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Promocja badań naukowych | Szkolenia dla naukowców

23.11.2022 - 08:38 aktualizacja 30.11.2022 - 10:30
Redakcja: jp
Tagi: ranking, rankingi

|Agnieszka Nowak-Brzezińska – Komisja ds. rankingów uczelni|

Komisja ds. rankingów uczelni na Uniwersytecie Śląskim serdecznie zaprasza do uczestnictwa w cyklu szkoleń związanych z promocją badań naukowych

Drodzy Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego,
Komisja ds. rankingów uczelni we wsparciu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej UŚ zaplanowała cykl 5 krótkich szkoleń wspierających poprawę widzialności naszych badań naukowych. Szkolenia planowane są w formule online na platformie MS Teams, tak by ułatwić uczestnictwo w nich, ale też po to, by każdy naukowiec mógł w trakcie szkolenia na bieżąco (niejako interaktywnie) pracować nad swoim profilem naukowym. Szkolenia będą krótkie i realizowane w przerwie w zajęciach, a więc w godzinach 13.00–13.45, tak by każdy mógł wziąć udział.

Najbliższe szkolenie nr 1 zaplanowano w dniach 6 i 14 grudnia 2022 r. Spotkania zostały przygotowane tak, by uczestniczący w nich naukowcy mieli pewność, że odnosimy się do ich dyscyplin, i tak szkolenie 6 grudnia skierowane jest do naukowców z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (WNST) oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych (WNP). Szkolenie 14 grudnia dla naukowców z Wydziału Humanistycznego (WH), Wydziału Nauk Społecznych (WNS), Wydziału Prawa i Administracji (WPiA),  Wydziału Teologicznego (WT), Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji (WSiNoE) oraz do Szkoły Filmowej (SF). Nie ma przeciwwskazań, jeśli ktoś będzie wolał uczestniczyć w drugim terminie (tj. 14 grudnia), zamiast w pierwszym (6 grudnia).

Szkolenie nr 1: „Profil Naukowca”

Prowadzenie: dr Aneta Drabek, mgr Michał Tomaszek

Plan szczegółowy pierwszego szkolenia przedstawia się następująco:

  • Bazy danych (Scopus, Web of Science Core Collection, OPUS / Portal Pracownika, ORCID),
  • Media społecznościowe (ResearchGate, Academia.edu, Twitter, Google Scholar),
  • Rola afiliacji.

Linki do spotkań na platformie MSTeams:
Wtorek, 6 grudnia 2022, godzina 13.00-13.45 (WNSiT, WNP)
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/…
Środa, 14 grudnia 2022, godzina 13.00-13.45 (WH, WNS, WPiA, WT, WSiNoE, SF)
link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/…

Tematyka  kolejnych szkoleń

  • Szkolenie nr 2: „Cytowania w bazach Scopus i Web of Science” (wykorzystanie raportów cytowań, dbałość o poprawne dane w bazie, SciVal i InCites – analiza dorobku własnego i grupy),
  • Szkolenie nr 3: „Wybór czasopisma do publikacji” (narzędzia wydawców (np. Elsevier Journal Finder), wykorzystanie baz danych, sprawdzanie „reputacji” czasopisma (IF, CiteScore)),
  • Szkolenie nr 4: „Otwarte czasopisma” (DOAJ – Directory of Open Access Journals, wyszukiwanie otwartych czasopism w Web of Science, wyszukiwanie otwartych czasopism w bazie Scopus, polskie czasopisma otwarte),
  • Szkolenie nr 5: „Jak napisać i opublikować artykuł naukowy” (szkolenie prowadzone przez zewnętrznego eksperta – Elsevier Author Workshop).

return to top