Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

III edycja konkursu „Swoboda badań” rozstrzygnięta

18.04.2023 - 11:18 aktualizacja 18.04.2023 - 11:20
Redakcja: jp
Tagi: IDB, Inicjatywa Doskonałości Badawczej, swoboda badań

Znane są wyniki konkursu „Swoboda badań – III edycja”, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem ze strony naukowców uniwersytetu. Spośród 203 badaczy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie różnorodnych działań naukowych, po procesie oceny wyłoniono 103 laureatów otrzymujących wsparcie (ponad połowa aplikacji).

Największa liczba wniosków nagrodzonych dofinansowaniem pochodziła z: Wydziału Humanistycznego (24%), Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych (20%), Wydziału Nauk Przyrodniczych (15%) oraz Wydziału Nauk Społecznych (15%). Poziom nadesłanych aplikacji był bardzo wysoki, dlatego w tym roku dofinansowanie działań badawczych uzyskali naukowcy, których wnioski eksperci ocenili na co najmniej 13 punktów (co stanowi 65% możliwych punktów do zdobycia).

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się aplikacje z 21 dyscyplin realizowanych na uniwersytecie, wnoszące istotny wkład w rozwój każdej z nich.

W procesie oceny wniosków istotnym aspektem była deklaracja współpracy międzynarodowej, która pozwala na wzmacnianie widzialności badań naukowych realizowanych na uniwersytecie oraz inicjowanie nowych projektów. Prawie 76% laureatów w swoich wnioskach zadeklarowało współpracę z naukowcami z zagranicy, co pozytywnie wpłynie na rozwój międzynarodowej wymiany naukowej oraz na poziom badawczy projektów.

Z uwagi na duże zainteresowanie naukowców III edycją konkursu, członkowie zespołu ds. ewaluacji utworzonego przy Radzie Naukowej IDB podjęli decyzję o pomniejszeniu kwoty dofinansowania w niektórych uzasadnionych przypadkach, by umożliwić uzyskanie wsparcia szerszemu gronu naukowców. Jednocześnie kwota dofinansowania została zwiększona o blisko 300 tys. zł, co pozwoli na realizację większej liczby projektów badawczych. Łączna kwota przyznanego wsparcia wyniosła blisko 1,3 mln zł.

27% spośród laureatów konkursu (spoza dyscyplin artystycznych) zadeklarowało opublikowanie artykułu o wartości min. 100 punktów według listy Ministerstwa Edukacji i Nauki, 36% wyraziło chęć opublikowania artykułu o wartości min. 140 punktów, a 15% o wartości 200 punktów. 12% wszystkich laureatów reprezentujących dyscypliny związane ze sztuką zadeklarowało stworzenie dzieła artystycznego, w tym m.in. kompozycji muzycznej, wystawy fotograficznej czy filmu dokumentalnego.

Dofinansowanie uzyskane przez naukowców w ramach konkursu „Swoboda badań – III edycja” pozwoli na realizację interesujących, interdyscyplinarnych projektów badawczych, przyczyniających się do rozwoju priorytetowych obszarów badawczych UŚ oraz do dywersyfikacji realizowanych badań.

Nagrodzeni naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

 1. dr hab. Karolina Adrjanowicz, prof. UŚ – Badanie procesów nierównowagowych materiałów formujących stan szklisty uwięzionych w matrycach nanoporowatych
 2. dr hab. Anna Bajorek, prof. UŚ – Wybrane nanocząstki o strukturze spineli ferrytowych osadzone w matrycy tlenku krzemu typu core-shell (SF-NPs@SiO2) – analiza wpływu procesu wygrzewania w powiązaniu z właściwościami fizykochemicznymi
 3. dr Ievgen Dubovyk – The phenomenology of particle physics; the electro-weak sector of the standard model of physics of elementary particles; calculation of multi-loop corrections to electro-weak pseudo-observables with applications to experiments on future colliders; methods and tools for multi-loop calculations
 4. dr hab. Janusz Gluza – Precyzyjne obliczenia rozpadu bozonu Z na potrzeby badań modeli niestandardowych w akceleratorze FCC-ee
 5. dr Biswajit Karmakar – Understanding the origin of neutrino masses and mixing, the nature of dark matter, matter-antimatter asymmetry of the Universe, and their possible correlation and potential experimental signatures
 6. dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ – Związki o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu glejaka wielopostaciowego
 7. dr hab. Sebastian Pawlus, prof. UŚ – Wpływ ołowiu na właściwości ferroelektryczne tytanianu baru
 8. dr Michał Pilch – Wpływ procesów redox oraz wygrzewania na najważniejsze właściwości aplikacyjne związków ABO3
 9. dr hab. Jakub Spiechowicz, prof. UŚ – Motory Brownowskie: Anomalna kinetyka poza równowagą termodynamiczną
 10. dr hab. Paweł Zajdel, prof. UŚ – Modelowanie strukturalne nowoczesnych materiałów obserwowanych w pomiarach in-operando na przykładzie procesów intruzji-ektruzji w substancjach porowatych

 1. dr Emre Arkan – The main goal of this project is to synthesize superhydrophobic nanostructures to prepare hydrophobic liquid-solid dispersion to investigate the practical engineering of various hydrophobic surfaces
 2. dr hab. Yuriy Bushuev, prof. UŚ – Design and computer simulations of materials for energy storage and conversion, and nanomaterials for a broad range of application
 3. dr hab. Barbara Machura – W poszukiwaniu fotoluminescencyjnych związków metali przejściowych o znacznie wydłużonych czasach życia trypletowych stanów wzbudzonych
 4. dr Alicja Menżyk – Utworzenie metodyki datowania śladów krwawych z wykorzystaniem technik spektroskopii molekularnej
 5. dr hab. Jaroslaw Polanski – Projektowanie kluczowych dla cywilizacji materiałów dla energii i nanokatalizy środowiska
 6. dr inż. Paweł Świt – Opracowanie metody analitycznej o zwiększonej dokładności w celu kontroli autentyczności aromatów waniliowych i wykrycia fałszerstw żywności z wykorzystaniem chromatografii HPLC-ED i HPLC-DAD
 7. dr hab. Anna Świtlicka, prof. UŚ – Jednordzeniowe związki kompleksowe kobaltu(II) jako magnesy molekularne typu SIM

 1. dr Mateusz Dulski – W celu poprawy jakości środowiska naturalnego: multifunkcjonalne materiały porowate jako nowoczesne filtry środowiskowe do remediacji gleb i wód podziemnych.
 2. dr inż. Sylwia Golba – Synergiczne działanie modyfikatorów organicznych jako promotorów adhezji w procesie nanoszenia powłok polimerowych na stali medycznej
 3. dr Jacek Krawczyk – Wpływ geometrii odlewów na zmiany parametru sieciowego i orientacji krystalicznej w monokrystalicznych łopatkach turbin silników lotniczych
 4. dr hab. Katarzyna Merkel, prof. UŚ – Pomiary rozproszenia Ramana oraz wyznaczenie orientacyjnej funkcji rozkładu orientacji i parametrów porządku dla przestrzennie modulowanych nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych

return to top