Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Jarosław Polański laureatem Nagrody „Pro Scientia et Arte” w kategorii dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych

21.06.2023 - 07:33 aktualizacja 21.06.2023 - 10:14
Redakcja: jp
Tagi: Nagroda „Pro Scientia et Arte”

Z okazji 55. rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego w piątek 16 czerwca 2023 roku odbył się uroczysty koncert akademicki „Świat Kilara – inspiracje, źródła”. Wydarzenie miało miejsce w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Tradycyjnie podczas urodzin Uniwersytetu wręczono także nagrody „Pro Scientia et Arte”

W kategorii dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych  nagrodę otrzymał: prof. dr hab. Jarosław Polański z Instytutu Chemii.

Zdjęcia z uroczystości można zobaczyć na stronie: https://us.edu.pl/multimedia/xxvii-uroczysty-koncert-akademicki/

O laureacie

Prof. dr hab. inż. Jarosław Polański, reprezentuje dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych, jest wybitnym specjalistą z zakresu chemii oraz dziedzin pokrewnych związanych z badaniem leków oraz naukami inżynieryjno-technicznymi. Jest szefem grupy CHEMOINFOBIO, a od roku 2023 pełni funkcję dyrektora Centrum Projektowania i Syntezy Leków i Materiałów w Instytucie Chemii.

Szerokie zainteresowania naukowe prof. dr. hab. inż. Jarosława Polańskiego obejmują zagadnienia z zakresu chemii organicznej, projektowanie i syntezę leków oraz materiałów, a także chemoinformatykę. Praca naukowa dotyczy modelowania molekularnego leków, badań zależności między ich strukturą i aktywnością, badań układów nanometalicznych oraz możliwości ich wykorzystania w katalizie, chemii organicznej oraz farmacji.

Podejmowanie tak ważnych tematów badań zaowocowało imponującym dorobkiem naukowym. Profesor jest autorem ponad stu pięćdziesięciu publikacji w czasopismach naukowych, pięciu rozdziałów w książkach oraz skryptu akademickiego, właścicielem ponad dwudziestu patentów oraz autorem trzech wdrożeń przemysłowych. Jak podaje baza Google Scholar, wyniki badań Profesora były cytowane prawie pięć tysięcy razy, co przekłada się na imponującą wartość indeksu oddziaływania = 40.

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych prof. dr hab. inż. Jarosław Polański należy do grona dwóch procent naukowców o największym wpływie na światową naukę.

Wobec tak znacznego dorobku Profesora nie dziwi jego działalność organizacyjna w komitetach redakcyjnych renomowanych czasopism naukowych o międzynarodowym zasięgu: „Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening”, „Letters in Drug Design & Discovery”, „Catalysts czy Frontiers in Chemistry”. Profesor Jarosław Polański był członkiem Rady Naukowej Selvita oraz Biocentrum w Krakowie. Doświadczenie zawodowe Profesora – obok staży i kontraktów w renomowanych ośrodkach, na przykład Computer-Chemie-Centrum, Institut für Organische Chemie, Universität Erlangen-Nürnberg, Laboratoire de Biotechnologies et Pharmacogenetique Appliquee, Ecole Normale Superieure de Cachan we Francji czy na Uniwersytecie Stanforda – obejmuje także pracę badawczo-wdrożeniową w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach (COBR PIB) (1981–1984).

Profesor Jarosław Polański może poszczycić się wieloma nagrodami, między innymi Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, Nagrodą Naukową Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w działalności wdrożeniowej w 2023 roku, a także nominacją Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej do nagrody Overton and Meyer Award for New Technologies in Drug Discovery 2008.

Profesor Polański jest ponadto twórcą platformy zdalnej edukacji „e-chem” Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, cyklu wykładów chemii organicznej do zdalnej edukacji dostępnego na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego, a także współtwórcą dwóch specjalizacji: chemia leków oraz chemia informatyczna, w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Był promotorem w dwudziestu siedmiu przewodach doktorskich.

O pasji do nauki prof. dr hab. Jarosława Polańskiego można przeczytać w cyklu Nauka Moja Pasja: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

mężczyzna w laboratorium
prof. Jarosław Polański | Fot. Małgorzata Kłoskowicz

O nagrodzie „Pro Scientia et Arte”

Nagroda „Pro Scientia et Arte” została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwałą nr 87 z dnia 5 marca 2002 r. (z późn. zm.) na wniosek ówczesnego rektora UŚ, prof. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Nagrodą „Pro Scientia et Arte” Uniwersytet Śląski honoruje wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników uczelni. W każdym roku akademickim mogą zostać przyznane nie więcej niż dwie nagrody – jedna dla artysty lub uczonego reprezentującego dziedzinę nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz dziedzinę sztuki, druga nagroda dla uczonego reprezentującego dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych albo nauk inżynieryjno-technicznych. Kandydatami do nagrody mogą być osoby o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym, darzone szacunkiem środowiska. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać pracownicy uniwersytetu.

Nagrodę nadaje Kapituła Nagrody, której uprawnienia wykonuje Rada Rektorów Seniorów Uniwersytetu Śląskiego, powołana zarządzeniem nr 188 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 października 2020 r. W kadencji 2020–2024 w skład rady wchodzą:

  1. prof. dr hab. Wiesław Banyś,
  2. prof. dr hab. Janusz Janeczek,
  3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
  4. prof. dr hab. Maksymilian Pazdan,
  5. prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Symbolem nagrody „Pro Scientia et Arte” jest statuetka – rzeźba z brązu z cyklu „Uskrzydlone” będąca dziełem profesora Jana Hermy, emerytowanego pracownika Instytutu Sztuki w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

źródło: Laureaci nagrody Pro Scientia et Arte | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

statuetka
Nagroda „Pro Scientia et Arte” | Fot. Agnieszka Julia Szymala
return to top