Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laureaci nagrody Pro Scientia et Arte

Nagroda „Pro Scientia et Arte” została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwałą nr 87 z dnia 5 marca 2002 r. (z późn. zm.) na wniosek ówczesnego rektora UŚ, prof. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Nagrodą „Pro Scientia et Arte” Uniwersytet Śląski honoruje wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników uczelni. W każdym roku akademickim mogą zostać przyznane nie więcej niż dwie nagrody – jedna dla artysty lub uczonego reprezentującego dziedzinę nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz dziedzinę sztuki, druga nagroda dla uczonego reprezentującego dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych albo nauk inżynieryjno-technicznych. Kandydatami do nagrody mogą być osoby o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym, darzone szacunkiem środowiska. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać pracownicy uniwersytetu.

Nagrodę nadaje Kapituła Nagrody, której uprawnienia wykonuje Rada Rektorów Seniorów Uniwersytetu Śląskiego, powołana zarządzeniem nr 188 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 października 2020 r. W kadencji 2020–2024 w skład rady wchodzą:

 1. prof. dr hab. Wiesław Banyś,
 2. prof. dr hab. Janusz Janeczek,
 3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
 4. prof. dr hab. Maksymilian Pazdan,
 5. prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Symbolem nagrody „Pro Scientia et Arte” jest statuetka – rzeźba z brązu z cyklu „Uskrzydlone” będąca dziełem profesora Jana Hermy, emerytowanego pracownika Instytutu Sztuki w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W latach 2002–2023 nagrodą „Pro Scientia et Arte” uhonorowanych zostało 36 wybitnych uczonych reprezentujących wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

 

Laureaci nagrody „Pro Scientia et Arte”:

 1. Prof. Zygmunt Lis − Wydział Artystyczny (2002 r.)
 2. Prof. Zygmunt Hejnowicz − Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2003 r.)
 3. Prof. Ireneusz Opacki − Wydział Filologiczny (2004 r.)
 4. Prof. Jerzy Mioduszewski − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2004 r.)
 5. Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki − Wydział Pedagogiki i Psychologii (2005 r.)
 6. Prof. Maksymilian Pazdan − Wydział Prawa i Administracji (2006 r.)
 7. Prof. Andrzej Różkowski − Wydział Nauk o Ziemi (2006 r.)
 8. Prof. Tadeusz Sławek − Wydział Filologiczny (2007 r.)
 9. Prof. Roman Ger − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2007 r.)
 10. Prof. Marek Zrałek − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2008 r.)
 11. Prof. Eugeniusz Delekta − Wydział Artystyczny (2008 r.)
 12. Prof. Jerzy Zioło − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2009 r.)
 13. Prof. Edward Polański − Wydział Filologiczny (2009 r.)
 14. Prof. Katarzyna Olbrycht − Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (2010 r.)
 15. Prof. Andrzej T. Jankowski − Wydział Nauk o Ziemi (2010 r.)
 16. Prof. Beata Walczak − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2011 r.)
 17. Prof. Małgorzata Łuszczak − Wydział Artystyczny (2012 r.)
 18. Prof. Jolanta Małuszyńska − Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012 r.)
 19. Prof. Jerzy Łuczka − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2013 r.)
 20. Prof. Krystyna Turek − Wydział Artystyczny (2014 r.)
 21. Prof. Jacek Jania − Wydział Nauk o Ziemi (2014 r.)
 22. Prof. Krzysztof Kłosiński – Wydział Filologiczny (2015 r.)
 23. Prof. Marek S. Szczepański – Wydział Nauk Społecznych (2016 r.)
 24. Prof. Janusz Janeczek – Wydział Nauk o Ziemi (2016 r.)
 25. Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – Wydział Filologiczny (2017 r.)
 26. Prof. Paweł Migula – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2017 r.)
 27. Prof. Iwona Szarejko – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2018 r.)
 28. Prof. Krzysztof Zanussi – Wydział Radia i Telewizji (2018 r.)
 29. Prof. Danuta Stróż – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2019 r.)
 30. Prof. Wiesław Banyś – Wydział Humanistyczny (2019 r.)
 31. Prof. Ryszard Kaczmarek – Wydział Humanistyczny (2020 r.)
 32. Prof. Jan Kisiel – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2020 r.)
 33. Prof. Halina Rusek – Wydział Nauk Społecznych (2021 r.)
 34. Prof. Stanisław Kucharski – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2021 r.)
 35. Prof. Barbara Kożusznik – Wydział Nauk Społecznych (2022 r.)
 36. Prof. Grzegorz Racki – Wydział Nauk Przyrodniczych (2022 r.)
 37. Prof. Jerzy Łukaszewicz – Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego (2023 r.)
 38. Prof. Jarosław Polański – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2023 r.)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustanowienia nagrody Pro Scientia et Arte

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania Rady Rektorów Seniorów

return to top