Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Laureaci nagrody Pro Scientia et Arte

Nagroda „Pro Scientia et Arte” została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwałą nr 87 z 5 marca 2002 roku na wniosek ówczesnego rektora prof. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Nagrodą „Pro Scientia et Arte” Uniwersytet Śląski honoruje wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników uczelni. Każdego roku przyznane mogą być dwie nagrody – jedna dla artysty lub uczonego reprezentującego kierunki artystyczne i humanistyczne, druga natomiast dla badacza reprezentującego nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne. Kandydatami do nagrody mogą być osoby o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym, darzone szacunkiem środowiska akademickiego. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać pracownicy naukowo-dydaktyczni uniwersytetu.

Wyboru laureatów nagrody dokonuje Rada Rektorów Seniorów Uniwersytetu Śląskiego powołana zarządzeniem nr 188 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z 26 października 2020 roku. W kadencji 2020–2024 w skład rady wchodzą:

 1. prof. dr hab. Wiesław Banyś,
 2. prof. dr hab. Janusz Janeczek,
 3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,
 4. prof. dr hab. Maksymilian Pazdan,
 5. prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Symbolem nagrody „Pro Scientia et Arte” jest statuetka – rzeźba z brązu z cyklu „Uskrzydlone” będąca dziełem profesora Jana Hermy, emerytowanego pracownika Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dyplom drukowany tradycyjną techniką typograficzną na papierze ręcznie czerpanym.

W latach 2002–2020 nagrodą „Pro Scientia et Arte” uhonorowanych zostało 32 wybitnych uczonych reprezentującym różne dyscypliny i wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Nagroda wręczana jest podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

 

Laureaci nagrody „Pro Scientia et Arte”:

 1. Prof. Zygmunt Lis − Wydział Artystyczny (2002 r.)
 2. Prof. Zygmunt Hejnowicz − Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2003 r.)
 3. Prof. Ireneusz Opacki − Wydział Filologiczny (2004 r.)
 4. Prof. Jerzy Mioduszewski − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2004 r.)
 5. Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki − Wydział Pedagogiki i Psychologii (2005 r.)
 6. Prof. Maksymilian Pazdan − Wydział Prawa i Administracji (2006 r.)
 7. Prof. Andrzej Różkowski − Wydział Nauk o Ziemi (2006 r.)
 8. Prof. Tadeusz Sławek − Wydział Filologiczny (2007 r.)
 9. Prof. Roman Ger − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2007 r.)
 10. Prof. Marek Zrałek − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2008 r.)
 11. Prof. Eugeniusz Delekta − Wydział Artystyczny (2008 r.)
 12. Prof. Jerzy Zioło − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2009 r.)
 13. Prof. Edward Polański − Wydział Filologiczny (2009 r.)
 14. Prof. Katarzyna Olbrycht − Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (2010 r.)
 15. Prof. Andrzej T. Jankowski − Wydział Nauk o Ziemi (2010 r.)
 16. Prof. Beata Walczak − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2011 r.)
 17. Prof. Małgorzata Łuszczak − Wydział Artystyczny (2012 r.)
 18. Prof. Jolanta Małuszyńska − Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012 r.)
 19. Prof. Jerzy Łuczka − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2013 r.)
 20. Prof. Krystyna Turek − Wydział Artystyczny (2014 r.)
 21. Prof. Jacek Jania − Wydział Nauk o Ziemi (2014 r.)
 22. Prof. Krzysztof Kłosiński – Wydział Filologiczny (2015 r.)
 23. Prof. Marek S. Szczepański – Wydział Nauk Społecznych (2016 r.)
 24. Prof. Janusz Janeczek – Wydział Nauk o Ziemi (2016 r.)
 25. Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – Wydział Filologiczny (2017 r.)
 26. Prof. Paweł Migula – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2017 r.)
 27. Prof. Iwona Szarejko – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2018 r.)
 28. Prof. Krzysztof Zanussi – Wydział Radia i Telewizji (2018 r.)
 29. Prof. Danuta Stróż – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2019 r.)
 30. Prof. Wiesław Banyś – Wydział Humanistyczny (2019 r.)
 31. Prof. Ryszard Kaczmarek – Wydział Humanistyczny (2020 r.)
 32. Prof. Jan Kisiel – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2020 r.)

 

Opis nagrody Pro Scientia et Arte

Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustanowienia nagrody Pro Scientia et Arte

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie powołania Rady Rektorów Seniorów

 

return to top