Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Laureaci nagrody Pro Scientia et Arte

Nagroda „Pro Scientia et Arte” została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwałą nr 87 z 5 marca 2002 roku na wniosek ówczesnego rektora prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Nagrodą „Pro Scientia et Arte” Uniwersytet Śląski honoruje wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników uczelni. Każdego roku przyznane mogą być dwie nagrody – jedna dla artysty lub uczonego reprezentującego kierunki artystyczne i humanistyczne, druga natomiast dla badacza reprezentującego nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne. Kandydatami do nagrody mogą być osoby o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym, darzone szacunkiem środowiska akademickiego. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać pracownicy naukowo-dydaktyczni uniwersytetu.

Wyboru laureatów nagrody dokonuje powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego kapituła. W kadencji 2016–2020 w skład kapituły wchodzą: prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak – przewodnicząca Kapituły (Wydział Artystyczny), prof. zw. dr hab. Roman Ger (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek (rektor UŚ w latach 2002–2008, Wydział Nauk o Ziemi), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (rektor UŚ w latach 1996–2002, Wydział Filologiczny) oraz prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański (Wydział Nauk Społecznych).

Symbolem nagrody „Pro Scientia et Arte” jest statuetka – rzeźba z brązu z cyklu „Uskrzydlone” będąca dziełem profesora Jana Hermy z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dyplom drukowany tradycyjną techniką typograficzną na papierze ręcznie czerpanym. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Laureaci nagrody „Pro Scientia et Arte”:

 1. Prof. Zygmunt Lis − Wydział Artystyczny (2002 r.)
 2. Prof. Zygmunt Hejnowicz − Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2003 r.)
 3. Prof. Ireneusz Opacki − Wydział Filologiczny (2004 r.)
 4. Prof. Jerzy Mioduszewski − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2004 r.)
 5. Prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki − Wydział Pedagogiki i Psychologii (2005 r.)
 6. Prof. Maksymilian Pazdan − Wydział Prawa i Administracji (2006 r.)
 7. Prof. Andrzej Różkowski − Wydział Nauk o Ziemi (2006 r.)
 8. Prof. Tadeusz Sławek − Wydział Filologiczny (2007 r.)
 9. Prof. Roman Ger − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2007 r.)
 10. Prof. Marek Zrałek − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2008 r.)
 11. Prof. Eugeniusz Delekta − Wydział Artystyczny (2008 r.)
 12. Prof. Jerzy Zioło − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2009 r.)
 13. Prof. Edward Polański − Wydział Filologiczny (2009 r.)
 14. Prof. Katarzyna Olbrycht − Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (2010 r.)
 15. Prof. Andrzej T. Jankowski − Wydział Nauk o Ziemi (2010 r.)
 16. Prof. Beata Walczak − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2011 r.)
 17. Prof. Małgorzata Łuszczak − Wydział Artystyczny (2012 r.)
 18. Prof. Jolanta Małuszyńska − Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012 r.)
 19. Prof. Jerzy Łuczka − Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (2013 r.)
 20. Prof. Krystyna Turek − Wydział Artystyczny (2014 r.)
 21. Prof. Jacek Jania − Wydział Nauk o Ziemi (2014 r.)
 22. Prof. Krzysztof Kłosiński – Wydział Filologiczny (2015 r.)
 23. Prof. Marek S. Szczepański – Wydział Nauk Społecznych (2016 r.)
 24. Prof. Janusz Janeczek – Wydział Nauk o Ziemi (2016 r.)
 25. Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz – Wydział Filologiczny (2017 r.)
 26. Prof. Paweł Migula – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2017 r.)
 27. Prof. Iwona Szarejko – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2018 r.)
 28. Prof. Krzysztof Zanussi – Wydział Radia i Telewizji (2018 r.)
 29. Prof. Danuta Stróż – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (2019 r.)
 30. Prof. Wiesław Banyś – Wydział Humanistyczny (2019 r.)

 

Opis nagrody Pro Scientia et Arte

Uchwała Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie ustanowienia nagrody Pro Scientia et Arte

return to top