Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Współpraca ze szkołami – podsumowanie roku akademickiego 2021/2022

26.07.2022 - 13:29, aktualizacja 27.07.2022 - 14:23
Redakcja: jp

|tekst:
Iwona Kantorysińska – Koordynator ds. współpracy ze szkołami
dr hab. Agnieszka Nowak–Brzezińska, prof. UŚ – Prodziekan ds. promocji i rozwoju|

Nadszedł najbardziej oczekiwany przez nas wszystkich czas – wakacje. Przed nami okres odpoczynku i regeneracji sił. A za nami – kolejny rok intensywnej i wymagającej pracy, czas realizacji ambitnych zamierzeń i podejmowania cennych inicjatyw. Jest to także dobry czas na podsumowania, bo wiele się działo w minionym roku akademickim.

Projekt „Kształcenie dla Przyszłości”

grafika towarzyszącaChciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, którzy aktywnie włączali się w promowanie i popularyzację nauki poprzez wygłaszanie wykładów i organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Kształcenie dla Przyszłości”. Ogromnie dziękujemy Państwu za Waszą pracę i trud poświęcony na przygotowanie interesujących spotkań uczniów z nauką. Bez Państwa zaangażowania  II-ga edycja naszego wydziałowego projektu nie zakończyłaby się sukcesem. Bo czyż nie w takich kategoriach należy rozpatrywać efekt Państwa działań na rzecz młodego pokolenia? To Państwo rozniecaliście w młodych ludziach ciekawość świata, ukazywaliście piękno nauk ścisłych i dzieliliście się z młodymi ludźmi swoimi pasjami. W czasie swoich wykładów i warsztatów wskazywaliście Państwo na powiązanie nauki z życiem, pokazywaliście do czego można wykorzystać wiedzę w praktyce. Mamy nadzieję, że Państwa działania przyczynią się do tego, że dzieci i młodzież z większym zapałem będą uczyć się przedmiotów ścisłych – w końcu to na tych właśnie naukach opiera się cywilizacja.

W czasie II-iej edycji „Kształcenia dla Przyszłości” wygłoszono 44 wykłady (w szkołach naszego regionu oraz w aulach naszego wydziału w Katowicach i w Chorzowie) i zorganizowano 10 warsztatów w pracowniach WNST w Sosnowcu i w Katowicach. Odwiedziliśmy w sumie 16 szkół zarówno podstawowych, jak i średnich. Dzięki zniesieniu większości ograniczeń związanych z pandemią, byliśmy w stanie zapraszać grupy młodzieży i ich nauczycieli do naszych pracowni i sal wykładowych. Słowa podziękowań kierujemy zatem do autorów i pomysłodawców warsztatów i wykładów w osobach: dr hab. Izabeli Jendrzejewskiej, prof. UŚ, dr Anny Brzeskiej, dr inż. Sylwii Golby, dr Katarzyny Osińskiej, dr Justyny Jurek-Suligi, mgr inż. Izabeli Matuły, dr Moniki Oboz, dr Jolanty Sobery oraz prof. dr. hab. Roberta Musioła, prof. dr. hab. Stanisława Krompca, prof. dr. hab. Janusza Gluzy, dr. hab. Sebastiana Pawlusa, prof. UŚ, dr. Łukasza Dawidowskiego, dr. Biswajit Karmakara, dr. inż. Przemysława Kudłacika oraz dr. Grzegorza Machnika.

Festiwal Edukacyjny „Nowe inspiracje” 

Pracownicy Wydziału wzięli czynny udział w Festiwalu Edukacyjnym „Nowe inspiracje” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, prezentując on-line ciekawe wykłady dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych naszego województwa. Należy nadmienić, iż nadrzędną ideą przyświecającą autorom wykładów prezentowanych w ramach wspomnianego powyżej Festiwalu Edukacyjnego, było wskazanie możliwości wzbogacenia treści nauczania szkolnego o ciekawe współczesne tematy z zakresu inżynierii materiałowej. Bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby ten niedoceniany wciąż jeszcze kierunek studiów zyskał swoich zwolenników i przyczynił się do jego popularyzacji w środowisku szkolnym nie tylko naszego regionu. Dziękujemy Paniom dr hab. Małgorzacie Adamczyk–Habrajskiej, prof. UŚ i  mgr inż. Izabeli Matule oraz Panom dr. hab. Lucjanowi Kozielskiemu i mgr. inż. Pawłowi Świecowi za udział we wspomnianym wyżej festiwalu i za przyczynienie się do rozwoju zawodowego nauczycieli różnych stopni kształcenia biorących udział w festiwalu.

Nowe umowy o współpracy ze szkołami

Na koniec chciałybyśmy wspomnieć o trwających w naszej Uczelni działaniach mających na celu uaktualnianie bądź podpisywanie nowych umów o współpracy ze szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi. Głównym celem tych przedsięwzięć jest dążenie do zacieśnienia współpracy poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego ze społecznością szkolną szkół podstawowych i średnich regionu. Podpisując umowy ze szkołami zobowiązujemy się wspierać inicjatywy zmierzające do współpracy oświatowej, w tym szczególnie relacji edukacyjnych w taki sposób, by młodzież szkolna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie. W praktyce oznacza to, że uczniowie szkół, z którym podpisujemy umowy, mogą brać udział w wybranych wykładach akademickich, warsztatach oraz w różnego rodzaju inicjatywach akademickich mających na celu popularyzację wiedzy i nauki.

Na szczególną uwagę zasługują 2 z ostatnio podpisanych umów. Przedmiotem pierwszej z nich jest nawiązanie współpracy dydaktyczno–naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, miastem Katowice i Szkołą Podstawową nr 37 im. ks. J. Twardowskiego w Katowicach. Na mocy tej umowy nasz wydział obejmuje patronatem Klasę Akademicką – na poziomie I-szej klasy Szkoły Podstawowej, począwszy od roku szkolnego 2022/23. W klasie tej będzie realizowany autorski program, którego istotą będzie uwzględnienie właściwych dla dzieci w tym wieku potrzeb poznawczych oraz intuicji matematycznych, które w odpowiednich warunkach oraz przy właściwej postawie nauczyciela – wspieranego przez pracownika naukowego naszego wydziału –  pozwolą na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych i wychowawczych. Klasa Akademicka pozwoli kształtować kompetencje matematyczne i przyrodnicze dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych metod i form pracy, takich jak eksperyment, projekt edukacyjny, gry i zabawy dydaktyczne, a przede wszystkim wykorzystanie technologii ICT. Koordynatorem tej umowy ze strony UŚ/WNST jest Pani dr Natalia Cieślar.

Druga umowa o współpracy dydaktycznej, na którą chciałybyśmy zwrócić Państwa uwagę,  została podpisana z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. W oparciu o tę umowę WNST UŚ obejmuje patronatem klasę językowo-informatyczną z programowaniem począwszy od roku szkolnego 2022/23 na cały czteroletni cykl kształcenia. Objęcie naszym patronatem tej klasy ma na celu poszerzenie zakresu realizowanych treści dydaktycznych dzięki możliwości korzystania z wiedzy merytorycznej pracowników Uczelni oraz bazy UŚ w ramach warsztatów i wykładów oraz wsparcie merytoryczne w zakresie treści realizowanych w ramach rozszerzenia z informatyki oraz w obszarze programowania. Osobą koordynującą współpracę z ramienia Wydziału jest Pani dr Paulina Trybek.

Wakacje. Niech żyją wakacje!

Wszystkie nasze wyżej wymienione działania mają na celu zwiększenie rozpoznawalności naszego wydziału i uczelni w środowisku szkolnym województwa śląskiego i poza jego granicami, budowanie prestiżu i przyczynienie się do wzrostu pozycji  zarówno uczelni, jak i wydziału w renomowanych rankingach. Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek wszystkich Państwa wzbogaci wiedzę uczniów naszego regionu, pozwoli im lepiej zaplanować dalszą ścieżkę edukacyjną i przyczyni się do rozbudzania aspiracji życiowych i spełniania marzeń.

Wszystkim pracownikom Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych życzymy udanego wypoczynku. Niech będzie to dla Państwa czas relaksu, radości i beztroski. Wierzymy w to, że niebawem wszyscy znów się spotkamy – przepełnieni dobrym humorem, optymizmem, wypoczęci i pełni sił, by na nowo efektywnie i z pasją wykonywać powierzone nam zadania.

Tekst podsumowania w wersji pdf

return to top