Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Koła naukowe

Koło naukowe Mikromechatronik

opiekun - dr hab. inż. Lucjan Kozielski


Studenckie Koło Naukowe „Mikromechatronik” skupia studentów kierunku mechatronika, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów. Mechatronika to jeden z większych „miksów” na uczelniach technicznych, tak więc okazuje się, że to zabawa dla kreatywnych i twórczych umysłów. Obejmuje takie dziedziny, jak mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka.

W konsekwencji studiowanie mechatroniki to przede wszystkim nabywanie umiejętności poruszania się po niej. Jest to główny krok do rozpoczęcia twórczej działalności w zakresie projektowania. Możliwości są niemalże nieograniczone. Jedynymi barierami są ludzka wyobraźnia i umiejętności. Właśnie to wszystko potrzebne jest, by zostać konstruktorem, projektować i tworzyć. By jednak wejść na ten najwyższy poziom i rzeczywiście rozwinąć skrzydła, trzeba przyswoić cały ten zestaw co można zrobić podczas zajęć naszego koła naukowego.

Model organizacji naszego koła naukowego, który zdecydowanie pomaga naszym członkom w osiągnięciu znaczących wyników w zakresie rozwoju, opiera się na trzech głównych filarach:

 1. skupieniu celów organizacyjnych na rozwoju osobistym studentów,
 2. braku formalnej struktury organizacyjnej,
 3. zrównoważonym zarządzaniu portfelem projektów.

Zapraszamy do kontaktu: mikromechatronik@us.edu.pl

 

img

Koło naukowe grafików

opiekun - dr Grzegorz Machnik

Zrzeszamy studentów Uniwersytet Śląskiego pasjonujących się grafiką komputerową, tworzeniem gier komputerowych oraz stron internetowych.
Każdy z nas posiada inne zainteresowania i pomysły, dzięki czemu wzajemnie się uzupełniamy. Dzięki pracy w naszym Kole możemy rozwijać swoje umiejętności, nie tylko z zakresu informatyki.

Jedynym ograniczeniem jakie mamy to nasza wyobraźnia.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: dr Grzegorz Machnik

 

 

img

Koło naukowe chemików Uniwersytetu Śląskiego ``Aqua Regia``

opiekunowie: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, dr Sławomir Kula

Koło naukowe chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia” to organizacja studencka zrzeszająca studentów Uniwersytet Śląskiego. Aktualnie członkami Koła są studenci kierunków chemia oraz technologia chemiczna. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ze szczególnym naciskiem na nauki chemiczne, poprzez uczestnictwo studentów w badaniach naukowych realizowanych pod opieką pracowników naukowych Uniwersytet Śląskiego. Wyniki prac badawczych prezentowane są przez podopiecznych Koła na różnych konferencjach naukowych. Ponadto członkowie Koła podejmują inicjatywę popularyzacji nauki między innym poprzez pomoc w organizacji wybranych wydarzeń realizowanych w Uniwersytecie Śląskim.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu
Przewodnicząca: Angelika Tlałka

img

Koło naukowe nauczycieli matematyki i informatyki

opiekunowie: dr Sylwia Kania, dr Joanna Samsel-Opalla, dr Anna Szczerba-Zubek

Koło naukowe nauczycieli matematyki i informatyki działa od 2019 roku oraz zrzesza studentów zainteresowanych tematyką dydaktyki matematyki i informatyki. Działalność Koła ma na celu poszerzanie wiedzy dotyczącej sposobów nauczania matematyki i informatyki. Koło organizuje warsztaty i szkolenia dotyczące między innymi dyskalkulii czy metod aktywizujących, bierze aktywny udział w konferencjach naukowych, chętnie pomaga przy organizacji imprez uniwersyteckich. Organizowane są również spotkania integracyjne dla członków Koła.

Można nas znaleźć w Katowicach, przy ul. Bankowej 14 w sali 427 oraz pod adresem mailowym nauczycielematinf@us.edu.pl.

 

img

Koło naukowe matematyków

opiekun: dr Łukasz Dawidowski

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działa od ponad dwudziestu lat. Początkowo skupiało grupę zafascynowanych matematyką studentów, ale jego działalność sprowadzała się głównie do firmowania wyjazdów na konkursy matematyczne. W 1996 roku grupa osób pod przewodnictwem doktora Adama Kolanego i doktora Marka Szyjewskiego postanowiła zdecydowanie poszerzyć działalność KNM. Pierwsze spotkanie „reanimacyjne” odbyło się 24 października 1996 roku i od tego czasu Koło sukcesywnie powiększa sfery swojej aktywności. Do organizowanych regularnie spotkań doszły kolejne wyjazdy, a potem także wykłady dla licealistów, wydawanie gazetki, zbiórka mikołajkowa i wiele innych. Kilka lat temu uczelnia obdarowała KNM pokojem i od tego czasu spotykamy się w nim codziennie.

Głównymi przejawami aktywności koła są:

 • spotkania, podczas których referaty przedstawiają członkowie Koła lub zaproszeni goście;
 • wyjazdowe sesje naukowe, które odbywają się regularnie wiosną i jesienią;
 • uczestnictwo przedstawicieli Koła w interesujących wydarzeniach matematycznych w kraju i za granicą
 • organizacja matematycznej części Świąt Pi;
 • aktywny udział członków Koła w życiu Instytutu Matematyki, Wydziału i Uniwersytetu.

Oczywiście, działalność koła nie kończy się na typowo matematycznych przejawach aktywności. Spotykamy się kilka razy dziennie, w każdej przerwie między zajęciami, w pokoju 524. Oprócz tego organizujemy nie do końca oficjalne spotkania we własnym gronie. Naukowość koła jest dla nas ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, że po prostu tworzymy zgraną grupę, która lubi spędzać czas w swoim gronie.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: knmat@us.edu.pl
Przewodniczący: Mateusz Pieszczek

img

Koło naukowe ``Wakans``

opiekun: dr Joanna Maszybrocka

Koło prowadzi działalność statutową poprzez organizację wystaw i wykładów fakultatywnych, organizację wycieczek do zakładów pracy, rozwijanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą  z  Kołem,  współpracę  z  innymi uczelniami wyższymi i kołami naukowymi, spotkania dotyczące modernizacji treści i form procesu dydaktycznego, promowanie wybitnych studentów poprzez merytoryczną pomoc przy realizacji projektów naukowych i prac dyplomowych.

Zadaniem Koła jest:

 • integrowanie środowiska studenckiego Uniwersytetu Śląskiego,
 • organizowanie interesujących  wystaw  i  wykładów  tematycznych,  spotkań  z przedstawicielami firm przemysłowych oraz imprez okolicznościowych,
 • utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z Kołem, rozwijanie  kontaktów  między  studentami Naszego Wydziału oraz firmami branżowo związanymi z Wydziałem,
 • rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych materiałów inżynierskich, metod badawczych i nowoczesnych technik wytwarzania,
 • zachęcanie studentów do aktywnego pozyskiwania wiedzy technicznej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie projektów naukowych,
 • organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych,
 • działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.

Koło posiada sekcję „Modelowanie i druk 3d”

Sekcja ta skierowana jest do studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie szybkiego prototypowania i druku 3d. Studenci mogą doskonalić swoje umiejętności pracując w programach takich jak: Autodesk Inventor, Fusion 360, Solidworks, Oneshape. Projektowanie 3D ukierunkowane jest głównie na wytwarzanie detali przy wykorzystaniu technik addytywnych. W obszarze zainteresowania sekcji znajdują się także badania wytrzymałości materiałów wykorzystywanych i wyrobów otrzymywanych technikami addytywnymi.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: joanna.maszybrocka@us.edu.pl

img

Koło naukowe elektroników i informatyków

opiekun: mgr inż. Tomasz Wesołowski

Działalność Koła naukowego elektroników i informatyków ma wieloletnią tradycję. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działalność KNEiI oscylowała wokół tematyki IoT – inteligencji użytkowej, biometrii, mikroelektroniki czy technologii webowych i mobilnych,
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą. Do tej pory zajmowaliśmy się m. in. projektami dotyczącymi:
 • sterowania i zabezpieczania platformy robota,
 • modułowych systemów inteligentnego budynku (urządzenia sterujące, aplikacje webowe BMS, aplikacje mobilne).

Każdy z Was może również zaproponować i zrealizować własne pomysły. Aktualnie członkowie KNEII pracują w trybie mieszanym: głównie zdalnie kontaktując się mailowo lub na platformie Teams w ramach dedykowanego zespołu oraz, jeżeli jest taka potrzeba, spotykają się stacjonarnie we wtorki o godzinie 13:00 w sali 301C.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: kneii@us.edu.pl
img

Koło naukowe „Piranie``

opiekun: dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ

img

Doktoranckie koło naukowe fizyków ``Świadkowie splątania``

opiekun: dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ

 

img
return to top