Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Koła naukowe

Koło naukowe optometrii śląskiej OŚ

opiekun - dr Dorota Zygadło

Koło naukowe optometrii śląskiej OŚ, to organizacja studencka założona w 2024 r., zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką optyki okularowej i optometrii. Siedzibą Organizacji jest Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdujący się w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów. Wśród członków koła można znaleźć studentów takich kierunków jak biofizyka (specjalność optyka okularowa z elementami optometrii, optometria) i pokrewne.

Celem działalności Koła jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków oraz promocja kierunków. Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk o widzeniu i nowych technologii stosowanych w optyce okularowej i optometrii to nasz cel. Wspólnie z innymi kołami naukowymi bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych przez wydział i stawiamy sobie nowe cele do realizacji.

Zapraszamy do kontaktu:

 1. dr Dorota Zygadło – opiekun Koła naukowego optometrii śląskiej OŚ
  napisz: dorota.zygadlo@us.edu.pl
 2. Michalina Kaźmierczak – przewodnicząca Koła naukowego optometrii śląskiej OŚ
  napisz: mkazmierczak1@us.edu.pl

napisz do nas: kn.os.wnst@us.edu.pl
odwiedź nas: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1A pom. A/0/01

img

Koło Naukowe Fizyki LAMBDA

opiekun - dr hab. Dariusz Kajewski, prof. UŚ

Koło Naukowe Fizyki LAMBDA to organizacja studencka założona w 2023r, która zrzesza studentów Uniwersytetu Śląskiego, których pasjonuje fizyka i zagadnienia z nią związane. Wśród członków koła można znaleźć studentów takich kierunków jak: fizyka, mikro i nanotechnologia oraz informatyka stosowana.

Celem działalności Koła jest rozwój jego członków oraz promocja kierunków. Wspólnie bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych przez wydział, ale także staramy się również sami organizować i realizować różne projekty. Bieżące aktywności są wybierane przez członków koła i dostosowane pod ich zainteresowania.

Zapraszamy do kontaktu:
1. dr hab. Dariusz Kajewski, prof. UŚ – opiekun KNF LAMBDA
2. Zuzanna Wnuk – przewodnicząca KNF LAMBDA

napisz do nas: zuzannawnuk199@gmail.com
odwiedź nas: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Chorzów, ul. 75. Pułku Piechoty 1A pom. A/0/02

img

Studenckie Koło Naukowe Fizyki Medycznej

opiekun - dr hab. Armand Cholewka, prof. UŚ

Studenckie Koło Naukowe Fizyki Medycznej na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ, zostało powołane w listopadzie 2017 roku, na wniosek studentów 3-go i 5-go roku kierunku fizyka medyczna. Podstawową ideą działalności KNFM, jest propagowanie informacji dotyczących roli fizyka medycznego w diagnostyce, jak i terapii medycznej oraz prowadzenie badań naukowych, wykorzystujących różne czynniki fizyczne w medycynie.

Do podstawowych kierunków badawczych realizowanych przez KNFM należą:

 1. diagnostyka i terapia onkologiczna,
 2. wykorzystanie promieniowania niejonizującego w medycynie,
 3. szeroko rozumiana kontrola jakości parametrów fizycznych w diagnostyce obrazowej,
 4. zastosowanie nowoczesnych technik obrazowych w innych dziedzinach naukowych.

Główne zadania Studenckiego Koła Naukowego Fizyki Medycznej (SKNFM):

 1. Prowadzenie badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej fizyki medycznej i ubieganie się o projekty finansujące te badania.
 2. Rozwój naukowy i dydaktyczny Członków SKNFM.
 3. Popularyzacja fizyki medycznej wśród młodzieży szkół średnich i podstawowych.
 4. Organizacja i udział w konferencjach i seminariach naukowych, jak i naukowo-dydaktycznych.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami? Zapraszamy do nas wszystkich, nie tylko studentów fizyki medycznej. Znajdziecie nas w Chorzowie, przy ul. 75. Pułku Piechoty 1A w pokoju G/1/6.

Zapraszamy do kontaktu:
1. dr Agnieszka Szurko – opieka nad SKNFM
2. dr inż. Agnieszka Kiełboń – opieka nad SKNFM
sknfm@us.edu.pl

img

Koło naukowe Mikromechatronik

opiekun - dr hab. inż. Lucjan Kozielski, prof. UŚ


Studenckie Koło Naukowe „Mikromechatronik” skupia studentów kierunku mechatronika, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów. Mechatronika to jeden z większych „miksów” na uczelniach technicznych, tak więc okazuje się, że to zabawa dla kreatywnych i twórczych umysłów. Obejmuje takie dziedziny, jak mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka.

W konsekwencji studiowanie mechatroniki to przede wszystkim nabywanie umiejętności poruszania się po niej. Jest to główny krok do rozpoczęcia twórczej działalności w zakresie projektowania. Możliwości są niemalże nieograniczone. Jedynymi barierami są ludzka wyobraźnia i umiejętności. Właśnie to wszystko potrzebne jest, by zostać konstruktorem, projektować i tworzyć. By jednak wejść na ten najwyższy poziom i rzeczywiście rozwinąć skrzydła, trzeba przyswoić cały ten zestaw co można zrobić podczas zajęć naszego koła naukowego.

Model organizacji naszego koła naukowego, który zdecydowanie pomaga naszym członkom w osiągnięciu znaczących wyników w zakresie rozwoju, opiera się na trzech głównych filarach:

 1. skupieniu celów organizacyjnych na rozwoju osobistym studentów,
 2. braku formalnej struktury organizacyjnej,
 3. zrównoważonym zarządzaniu portfelem projektów.

Zapraszamy do kontaktu: mikromechatronik@us.edu.pl

img

Koło naukowe grafików

opiekun - dr Grzegorz Machnik

Zrzeszamy studentów Uniwersytet Śląskiego pasjonujących się grafiką komputerową, tworzeniem gier komputerowych oraz stron internetowych.
Każdy z nas posiada inne zainteresowania i pomysły, dzięki czemu wzajemnie się uzupełniamy. Dzięki pracy w naszym Kole możemy rozwijać swoje umiejętności, nie tylko z zakresu informatyki.

Jedynym ograniczeniem jakie mamy to nasza wyobraźnia.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: dr Grzegorz Machnik

 

 

img

Koło naukowe chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia``

opiekunowie: dr Katarzyna Kowalska-Szojda, dr inż. Mateusz Korzec

Koło naukowe chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia” to organizacja studencka zrzeszająca studentów Uniwersytet Śląskiego. Aktualnie członkami Koła są studenci kierunków chemia oraz technologia chemiczna.

Głównym celem naszego Koła jest rozwój jego członków oraz promowanie Uniwersytetu Śląskiego. Podczas comiesięcznych spotkań omawiamy bieżące sprawy Koła oraz zapraszamy specjalnych gości, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i badaniami. Członkowie Koła mają możliwość brania udziału w wielu ciekawych konferencjach naukowych, warsztatach oraz projektach. Posiadamy również własne laboratorium z odczynnikami, w którym możemy wypróbować swoje pomysły i przedstawić je innym. Jesteśmy także odpowiedzialni za organizowanie imprez takich jak Święto Liczby Pi oraz Dni Otwartych Instytutu Chemii.

Koło Naukowe realizuje projekt badawczy pt. „Nowe związki o potencjalnym zastosowaniu w produkcji ogniw fotowoltaicznych„. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Więcej informacji o projekcie

Spotykamy się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00 w Katowicach na ul. Bankowej 14, sala nr 158.
Harmonogram najbliższych wykładów:

 1. 06.10.2023 r. dr Maciej Serda – dziedzina: chemia leków.
 2. 03.11.2023 r. prof. dr hab. Marzena Dzida – dziedzina: termodynamika.
 3. 08.12.2023 r. prof. dr hab. inż. Jarosław Polański- dziedzina: chemia leków.

Regulamin Koła Naukowego „Aqua Regia”

Chcesz być członkiem naszego Koła i rozwijać z nami swoje pasje? Wypełnij formularz rejestracyjny lub skontaktuj się z nami.

Kontakt:
Przewodnicząca: Angela Porreca
email: angela77454@gmail.com lub
angela.porreca@gsuite.us.edu.pl

Zastępca przewodniczącej: Mateusz Pączek
email: mpaczek99@gmail.com

Sekretarz: Igor Grabowski
email: igor.grabowski9@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu.

img

Koło naukowe nauczycieli matematyki i informatyki

opiekunowie: dr Sylwia Kania, dr Joanna Samsel-Opalla, dr Anna Szczerba-Zubek

Koło naukowe nauczycieli matematyki i informatyki działa od 2019 roku oraz zrzesza studentów zainteresowanych tematyką dydaktyki matematyki i informatyki. Działalność Koła ma na celu poszerzanie wiedzy dotyczącej sposobów nauczania matematyki i informatyki. Koło organizuje warsztaty i szkolenia dotyczące między innymi dyskalkulii czy metod aktywizujących, bierze aktywny udział w konferencjach naukowych, chętnie pomaga przy organizacji imprez uniwersyteckich. Organizowane są również spotkania integracyjne dla członków Koła.

Można nas znaleźć w Katowicach, przy ul. Bankowej 14 w sali 427 oraz pod adresem mailowym nauczycielematinf@us.edu.pl.

 

img

Koło naukowe matematyków

opiekun: dr Łukasz Dawidowski

Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach działa od ponad dwudziestu lat. Początkowo skupiało grupę zafascynowanych matematyką studentów, ale jego działalność sprowadzała się głównie do firmowania wyjazdów na konkursy matematyczne. W 1996 roku grupa osób pod przewodnictwem doktora Adama Kolanego i doktora Marka Szyjewskiego postanowiła zdecydowanie poszerzyć działalność KNM. Pierwsze spotkanie „reanimacyjne” odbyło się 24 października 1996 roku i od tego czasu Koło sukcesywnie powiększa sfery swojej aktywności. Do organizowanych regularnie spotkań doszły kolejne wyjazdy, a potem także wykłady dla licealistów, wydawanie gazetki, zbiórka mikołajkowa i wiele innych. Kilka lat temu uczelnia obdarowała KNM pokojem i od tego czasu spotykamy się w nim codziennie.

Głównymi przejawami aktywności koła są:

 • spotkania, podczas których referaty przedstawiają członkowie Koła lub zaproszeni goście;
 • wyjazdowe sesje naukowe, które odbywają się regularnie wiosną i jesienią;
 • uczestnictwo przedstawicieli Koła w interesujących wydarzeniach matematycznych w kraju i za granicą
 • organizacja matematycznej części Świąt Pi;
 • aktywny udział członków Koła w życiu Instytutu Matematyki, Wydziału i Uniwersytetu.

Oczywiście, działalność koła nie kończy się na typowo matematycznych przejawach aktywności. Spotykamy się kilka razy dziennie, w każdej przerwie między zajęciami, w pokoju 524. Oprócz tego organizujemy nie do końca oficjalne spotkania we własnym gronie. Naukowość koła jest dla nas ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, że po prostu tworzymy zgraną grupę, która lubi spędzać czas w swoim gronie.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: knmat@us.edu.pl
Przewodniczący: Mateusz Pieszczek

img

Koło naukowe ``Wakans``

opiekun: dr Joanna Maszybrocka

Koło prowadzi działalność statutową poprzez organizację wystaw i wykładów fakultatywnych, organizację wycieczek do zakładów pracy, rozwijanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą  z  Kołem,  współpracę  z  innymi uczelniami wyższymi i kołami naukowymi, spotkania dotyczące modernizacji treści i form procesu dydaktycznego, promowanie wybitnych studentów poprzez merytoryczną pomoc przy realizacji projektów naukowych i prac dyplomowych.

Zadaniem Koła jest:

 • integrowanie środowiska studenckiego Uniwersytetu Śląskiego,
 • organizowanie interesujących  wystaw  i  wykładów  tematycznych,  spotkań  z przedstawicielami firm przemysłowych oraz imprez okolicznościowych,
 • utrzymywanie ścisłych kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z Kołem, rozwijanie  kontaktów  między  studentami Naszego Wydziału oraz firmami branżowo związanymi z Wydziałem,
 • rozpowszechnianie najnowszej wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych materiałów inżynierskich, metod badawczych i nowoczesnych technik wytwarzania,
 • zachęcanie studentów do aktywnego pozyskiwania wiedzy technicznej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, realizowanie projektów naukowych,
 • organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych,
 • działania na rzecz stałej modernizacji treści i form procesu dydaktycznego.

Koło posiada sekcję „Modelowanie i druk 3d”

Sekcja ta skierowana jest do studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie szybkiego prototypowania i druku 3d. Studenci mogą doskonalić swoje umiejętności pracując w programach takich jak: Autodesk Inventor, Fusion 360, Solidworks, Oneshape. Projektowanie 3D ukierunkowane jest głównie na wytwarzanie detali przy wykorzystaniu technik addytywnych. W obszarze zainteresowania sekcji znajdują się także badania wytrzymałości materiałów wykorzystywanych i wyrobów otrzymywanych technikami addytywnymi.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: joanna.maszybrocka@us.edu.pl

img

Koło naukowe elektroników i informatyków

opiekun: mgr inż. Tomasz Wesołowski

Działalność Koła naukowego elektroników i informatyków ma wieloletnią tradycję. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działalność KNEiI oscylowała wokół tematyki IoT – inteligencji użytkowej, biometrii, mikroelektroniki czy technologii webowych i mobilnych,
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą. Do tej pory zajmowaliśmy się m. in. projektami dotyczącymi:
 • sterowania i zabezpieczania platformy robota,
 • modułowych systemów inteligentnego budynku (urządzenia sterujące, aplikacje webowe BMS, aplikacje mobilne).

Każdy z Was może również zaproponować i zrealizować własne pomysły. Aktualnie członkowie KNEII pracują w trybie mieszanym: głównie zdalnie kontaktując się mailowo lub na platformie Teams w ramach dedykowanego zespołu oraz, jeżeli jest taka potrzeba, spotykają się stacjonarnie we wtorki o godzinie 13:00 w sali 301C.

Chcesz rozwijać swoje pasje razem z nami?
Zapraszamy do kontaktu: kneii@us.edu.pl
img

Koło naukowe „Piranie``

opiekun: dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ

img

Doktoranckie koło naukowe fizyków ``Świadkowie splątania``

opiekun: dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ

 

img
return to top