Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inżynieria materiałowa - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy - polski

W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów. Nie byłoby lotów w kosmos, zaawansowanej elektroniki, miniaturyzacji, implantów czy materiałów bardziej przyjaznych środowisku. Obecność nowoczesnych materiałów i stały ich rozwój sprawiają, że żyje nam się bardziej komfortowo, bezpieczniej i dłużej.

Inżynieria materiałowa to interdyscyplinarna nauka o fascynującym świecie materiałów, ich budowie, metodach ich kształtowania, badania oraz ich właściwościach i zastosowaniach. Inżynier materiałowy może opracowywać zupełnie nowe materiały lub rozwijać już istniejące, dążąc do ich ulepszenia, jak np. do zwiększenia ich wytrzymałości, odporności cieplnej, przewodności elektrycznej, biozgodności, trwałości. Może to uzyskać kontrolując strukturę materiału, od poziomu atomowego do makroskopowego, tak aby dostosowywać jego właściwości do wymogów konkretnych zastosowań.

Studia przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe. Efekty Twojej pracy przysłużą się dziedzinom takim jak implantologia, lotnictwo czy przemysł motoryzacyjny. Studiując inżynierię materiałową, masz realny wpływ na świat!

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku inżynieria materiałowa O kierunku inżynieria materiałowa

Studia na kierunku inżynieria materiałowa umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu wytwarzania, przetwarzania i badania nowoczesnych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym, biomedycznym i innych, w których stosowane są zaawansowane materiały.

Studia stacjonarne na kierunku inżynieria materiałowa prowadzimy na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie (absolwent otrzymuje tytuł inżyniera), 7 semestrów = 3,5 roku
 • I stopień – studia inżynierskie prowadzone w języku angielskim: Materials Science and Engineering brytyjska flaga (absolwent otrzymuje tytuł inżyniera), 7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie (absolwent otrzymuje tytuł magistra), 3 semestry = 1,5 roku (nabór prowadzony jest od semestru letniego)
 • II stopień – studia magisterskie (absolwent otrzymuje tytuł magistra inżyniera), 4 semestry = 2 lata

Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w różnych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów.

Osoby zainteresowane pracą naukową w naszym zespole mogą kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia w Szkole Doktorskiej.

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa

Specjalności oferowane na kierunku inżynieria materiałowa stanowią idealne rozwiązanie dla osób interesujących się biomateriałami, materiałami funkcjonalnymi lub kontrolą jakości materiałów i wyrobów. Inżynieria materiałowa to studia techniczne, w ramach których student może wybrać spośród następujących specjalności:

I stopień

 • biomateriały
 • innowacyjne materiały inżynierskie
 • biomaterials brytyjska flaga
 • innovative engineering materials brytyjska flaga

II stopień

 • biomateriały
 • kontrola jakości materiałów i wyrobów*
 • nauka o materiałach

*specjalność uruchomiona tylko na studiach trzysemestralnych

 

Specjalność „Biomateriały” na kierunku inżynieria materiałowa to interdyscyplinarna ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy umożliwiającej zrozumienie zależności między strukturą a właściwościami materiałów, wykorzystywanych w medycynie, zwłaszcza w kontekście ich zastosowania do produkcji implantów i narzędzi medycznych. Studenci wskazanej specjalności mają możliwość zapoznania się z różnymi grupami biomateriałów oraz najnowszymi trendami w dziedzinie inżynierii biomateriałów. Treści programowe realizowane w ramach specjalności skoncentrowane są również na omówieniu ograniczeń i wyzwań związanych ze stosowaniem biomateriałów w praktyce medycznej. Studenci zdobywają solidny fundament teoretyczny, niezbędny do nabycia praktycznych umiejętności efektywnego kształtowania, wytwarzania, projektowania i modelowania materiałów o precyzyjnie określonych właściwościach, które determinują ich zastosowanie w medycynie.

Specjalność „Innowacyjne materiały inżynierskie” na kierunku inżynieria materiałowa to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom na zdobycie zaawansowanej wiedzy umożliwiającej zrozumienie zależności między strukturą a właściwościami materiałów, znajdujących zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Ta interdyscyplinarna specjalność wprowadza studentów w świat zaawansowanych materiałów i ich zastosowań, zachęcając do kreatywnego myślenia i rozwiązywania współczesnych problemów inżynierii materiałowej. W dynamicznie rozwijającym się świecie, gdzie ciągłe odkrywanie nowych materiałów jest nieodłączną częścią postępu technologicznego, inżynierowie materiałowi muszą być zdolni do myślenia poza utartymi schematami i proponowania innowacyjnych rozwiązań. Studenci realizujący program kształcenia na specjalności Innowacyjne Materiały Inżynierskie, zdobywają solidny fundament teoretyczny, niezbędny do nabycia praktycznych umiejętności efektywnego kształtowania, wytwarzania, projektowania i modelowania materiałów o precyzyjnie określonych właściwościach, które determinują ich zastosowanie.

Absolwent specjalności „Nauka o materiałach” posiada umiejętności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania materiałów inżynierskich, przeróbki i przetwórstwa oraz kształtowania ich właściwości, jak również informatyki w zastosowaniu do nauki o materiałach. Realizowane treści kształcenia w zakresie tej specjalności umożliwią kształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę o najnowszych osiągnięciach fizyki, chemii i metalurgii w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów i możliwościach modelowania nowych, z uwzględnieniem nowoczesnych technik wytwarzania (np. nanotechnologie).

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku inżynieria materiałowa I i II stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować inżynierię materiałową? Dlaczego warto u nas studiować inżynierię materiałową?
 • Inżynieria materiałowa to atrakcyjny, dający duże możliwości zawodowe kierunek studiów, głównie przez swój interdyscyplinarny charakter, łączący elementy z różnych obszarów nauki.
 • Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane i badane nowe materiały.
 • Nasi wykładowcy to osoby o dużym dorobku naukowym i z doświadczeniem w pracy dydaktycznej.
 • Studia na tym kierunku to nie tylko zajęcia w salach wykładowych, lecz przede wszystkim duża liczba godzin zajęć praktycznych w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.
 • Dzięki małym grupom laboratoryjnym zapewniamy kameralne warunki prowadzenia zajęć i przyjazną atmosferę (gabinety naszych wykładowców są zawsze otwarte dla każdego studenta).
 • Nasi studenci mają możliwość poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań poprzez skorzystanie z oferty zajęć tutoringowych, kół naukowych, czy dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne
 • Umożliwiamy naszym studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych zarówno w ramach ogólnouczelnianych programów, jak i dzięki bezpośredniej współpracy naszych naukowców z ośrodkami w innych krajach.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Poniżej prezentujemy kilka cech, które mogą wpłynąć na atrakcyjność naszego kierunku studiów. Inżynieria materiałowa jest kierunkiem wyjątkowo trakcyjnych dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani nauką i technologią i widzą siebie w przyszłości wśród tych, którzy chcą mieć realny wpływ na przyszłość przemysłu i technologii.

 • Interdyscyplinarność: Absolwenci są przygotowani do pracy w różnorodnych sektorach przemysłu, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.
 • Nowoczesna infrastruktura: Ciągle inwestujemy w rozwój infrastruktury badawczej zapewniając studentom dostęp do najnowszych technologii.
 • Kwalifikowana kadra: Wykwalifikowani nauczyciele akademiccy gwarantują wysoki poziom nauczania teoretycznego i praktycznego a także bezpośrednie podejście do każdego studenta.
 • Praktyczne doświadczenie: Duża liczba zajęć laboratoryjnych w małych grupach umożliwia zdobycie solidnych umiejętności praktycznych a nie tylko teoretyczna znajomość problemu.
 • Przyjazna atmosfera: Sprzyja ona efektywnej nauce i współpracy między studentami i wykładowcami.
 • Możliwości rozwoju: Programy staży i praktyk z czołowymi firmami branżowymi.
 • Międzynarodowe perspektywy: Możliwość uczestnictwa w programach wymiany studenckiej i projektach międzynarodowych.
 • Innowacyjność: Udział w badaniach prowadzących do nowych odkryć i rozwoju nowych materiałów.
 • Stypendia i wsparcie finansowe: Dostępność stypendiów i innych form wsparcia finansowego dla zdolnych i potrzebujących studentów.
 • Projekty badawcze: Możliwość pracy nad rzeczywistymi projektami badawczymi już w trakcie studiów.
 • Elastyczność: Elastyczne ścieżki edukacyjne pozwalające na dostosowanie programu studiów do indywidualnych zainteresowań i potrzeb.
Złoto, diamenty i… polimerowe cuda? Co u nas dostaniesz? Złoto, diamenty i… polimerowe cuda? Co u nas dostaniesz?

Inżynieria materiałowa to fascynujący kierunek studiów – skoro tu jesteś to wiesz o tym doskonale – który otwiera drzwi do niezwykłego świata materiałów. Jeśli jesteś ciekawy, jak powstają nowoczesne konstrukcje, jakie właściwości mają różne materiały, a także jak je wykorzystać w praktyce, to Inżynieria materiałowa jest dla Ciebie!

Co Ci zaoferuje inżynieria materiałowa?

 1. Wiedza interdyscyplinarna: Zdobędziesz wiedzę nie tylko o materiałach, ale także z wielu innych dziedzin bez których inżynier nie może funkcjonować. Dzięki temu będziesz mógł swobodnie poruszać się w świecie inżynierii materiałowej.
 2. Badanie i tworzenie: Poznasz tajemnice struktury materiałów, ich właściwości oraz technologii wytwarzania. Będziesz mógł eksperymentować w laboratoriach fizycznych, chemicznych i technologicznych. Dotkniesz tego o czym inni nawet nie mają pojęcia.
 3. Język angielski: Rozwiniesz język angielski na dwuletnim kursie. Wiesz o tym, że to umiejętność, która otwiera drzwi do globalnej współpracy i rozwoju.
 4. Wybór specjalności: Po pierwszym roku studiów wybierzesz specjalność, która Cię najbardziej interesuje.
 5. Praca naukowa: Na trzecim roku wybierzesz tematykę pracy dyplomowej i opiekuna naukowego. Pod ich kierunkiem zrealizujesz swoją pracę inżynierską. Co potem? Decyzję pozostawimy Tobie ale będziemy Cię wspierać w Twoim wyborze i pokażemy wszystkie znane nam a dostępne opcje

Nie czekaj – przekrocz granice materii i odkryj nieskończone możliwości Inżynierii materiałowej! 🌟🔬🚀

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?

Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa, nasi absolwenci zdobędą umiejętności w następujących obszarach:

 1. Projektowanie materiałów: Przygotujemy Cię do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów. Opanujesz sztukę tworzenia nowych materiałów i dostosowywania ich do potrzeb innych.
 2. Techniczna wiedza: Jako Absolwent będziesz umiał korzystać z informacji technicznej oraz wykonywać prace wspomagające znajomości materiałów i procesów technologicznych w przemyśle. To kluczowe umiejętności w dzisiejszym świecie inżynierii.
 3. Zarządzanie zespołami: Nauczą się zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle i jednostkach gospodarczych związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów. Umiejętność efektywnej komunikacji i koordynacji jest niezbędna w każdej organizacji, którą spotkasz na swojej ścieżce kariery zawodowej i nie tylko.
 4. Obsługa aparatury i oprogramowania: Będziesz w stanie obsługiwać specjalistyczną aparaturę i oprogramowanie komputerowe do badania struktury i własności materiałów. To umożliwi Ci prowadzenie badań i analiz w laboratoriach. Nie będziesz bał się korzystać z nowoczesnych i zaawansowanych rozwiązań technicznych w przyszłej pracy.
 5. Doradztwo techniczno-ekonomiczne: Absolwencie, zdobędziesz wiedzę potrzebną do udzielania porad techniczno-ekonomicznych w zakresie doboru materiałów inżynierskich. Będziesz mógł wspierać firmy w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących technologii produkcji i wytyczać ścieżki ich rozwoju.

Pasja i zaangażowanie: Studia na tym kierunku rozwijają pasję do nauki o materiałach, ciekawość świata i gotowość do wyzwań. Będziesz gotów na twórczą pracę w świecie nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych! 🌟🔬🚀

Praktyki i staże Praktyki i staże

Integralną częścią programu studiów inżynierskich są praktyki zawodowe. Ich celem jest  skonfrontowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z wymaganiami rynku pracy, zdobycie umiejętności przydatnych w zawodzie, poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach, do których student jest przygotowywany w trakcie trwania studiów. Przy wyborze firmy, w której będą realizowane praktyki można skorzystać z pomocy opiekuna praktyk lub działającego na Uniwersytecie Biura Karier. Zgodnie z regulaminem studiów praktyki mogą być również zaliczone na podstawie potwierdzonej pracy zawodowej, wolontariatu czy udziału w obozie naukowo-badawczym.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Zajęcia na kierunku Inżynieria Materiałowa odbywają się w większości w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku.

Centrum ma świetną lokalizację,  jest położone tuż przy Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ – droga krajowa numer 902). Jest świetnie skomunikowane z sąsiednimi miastami dzięki sieci transportowej realizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitarnego (ZTM) (dotarcie autobusem do nas z Katowic zajmuje 20 min – przystanki autobusowe są tuż przy Centrum). Już w najbliższym czasie można będzie do nas dotrzeć zmodernizowaną linią kolejową Chorzów Batory – Bytom. PKP PLK we współpracy z Miastem Chorzów oraz Uniwersytetem Śląski planuje otwarcie przystanku kolejowego Chorzów Uniwersytet Śląski. Co równie ważne, część naszych specjalistycznych zajęć jest realizowana na terenie kampusu w Katowicach oraz w laboratoriach okolicznych firm.
budynek SMCEiBI

Co po studiach? - “The Sky Is Not the Limit” Co po studiach? - “The Sky Is Not the Limit”

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia rozwija się w zawrotnym tempie, wykształcenie inżynieryjne staje się kluczem do kariery pełnej innowacji i postępu. Inżynieria materiałowa to dziedzina, która łączy w sobie wiedzę naukową z praktycznym zastosowaniem w przemyśle i badaniach. Absolwenci naszego kierunku mają unikalną szansę na wpływanie na rozwój nowych technologii i materiałów, które będą podstawą jutra.

Wyobraź sobie świat, w którym Twoja praca przyczynia się do tworzenia materiałów, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki, są lżejsze, mocniejsze i bardziej zrównoważone dla naszej planety. To właśnie oferuje inżynieria materiałowa – dziedzina, która jest fundamentem dla wielu kluczowych branż, od lotnictwa po medycynę.

Absolwenci tego kierunku nie tylko znajdują zatrudnienie w czołowych firmach krajowych i ogólnoświatowych, ale również mają możliwość prowadzenia badań, które zmieniają naszą codzienność.

 

Absolwent naszego kierunku studiów może wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w różnorodnych dziedzinach. Spójrz ma kilka opcji, które masz w zasięgu ręki:

 • Praca w przemyśle: Absolwenci mogą pracować w sektorach takich jak metalurgia, transport, energetyka, budownictwo, przemysł samochodowy i lotniczy, gdzie ich wiedza o nowoczesnych materiałach jest nieoceniona.
 • Laboratoria i badania: Możliwość pracy w laboratoriach technologicznych oraz placówkach badawczych, gdzie zajmują się oceną jakości i rozwojem nowych materiałów.
 • Biura konstrukcyjne: Praca przy projektowaniu nowych produktów i systemów, wykorzystując zaawansowane materiały.
 • Kontrola jakości: Działania związane z zapewnieniem jakości produktów, co jest kluczowe w utrzymaniu standardów i spełnianiu oczekiwań klientów.
 • Zarządzanie produkcją: Nadzór nad procesami produkcyjnymi, optymalizacją ich przebiegu
 • Informatyka i systemy informatyczne: Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu informatyki. Mogą pracować przy wdrażaniu systemów informatycznych w firmach produkcyjnych, co pozwala na lepszą organizację pracy i efektywność procesów.
 • Komunikacja i współpraca: Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym i wiedzy technicznej, absolwenci mogą efektywnie współpracować zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach gospodarczych, jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozwijać swoją ścieżkę kariery w pracy naukowej, zapraszamy na studia doktoranckie a później do pracy na naszym Wydziale i nie tylko.

Inżynieria materiałowa to fascynujący kierunek, który otwiera wiele możliwości kariery!

Dla kogo te studia? Dla kogo te studia?

Jeśli jesteś osobą, która pragnie zmieniać świat na lepsze poprzez innowacje i technologię. Jeśli jesteś ciekawy, jak działają rzeczy dookoła nas i chcesz mieć wpływ na tworzenie nowych rozwiązań, które ułatwią życie ludziom na całym świecie – to nasz kierunek jest dla Ciebie.

Dołącz do grona studentów inżynierii, jeśli:

 • fascynuje Cię nauka i technologia,
 • lubisz rozwiązywać problemy i stawiać czoła wyzwaniom,
 • jesteś kreatywny i chcesz przekuwać teorie w praktyczne rozwiązania,
 • chcesz mieć realny wpływ na przyszłość naszej planety.

Studia u nas otwierają drzwi do kariery w dynamicznie rozwijających się branżach. To nie tylko szansa na ciekawą i dobrze płatną pracę, ale także możliwość ciągłego rozwoju i uczenia się nowych rzeczy.

Studiuj z nami – dołącz do ludzi, którzy kształtują jutro już dziś!

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Fijałkowska – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
E-mail: agnieszka.fijalkowska@us.edu.pl
(049) 32 349 75 94

mgr Anna Milejska – dziekanat
E-mail: anna.milejska@us.edu.pl
(049) 32 349 76 08

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75. Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

return to top