Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inżynieria materiałowa - studia stacjonarne I i II stopnia

język wykładowy - polski

Z jakich materiałów zrobione są turbiny silników wysokoprężnych? Jak zaprojektować i wytworzyć odpowiedni materiał na implanty kostne? Czy da się wytworzyć materiały przyjazne środowisku i wytrzymałe zarazem? Po czym poznać, że wyprodukowany element nie nadaje się do użytkowania? Odpowiedzi na te oraz inne pytania poznasz, studiując inżynierię materiałową!

Ta interdyscyplinarna dziedzina badań naukowo-technicznych zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości. Wiedza ta umożliwia opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Studia I i II stopnia dadzą Ci podstawę do badań nad wytwarzaniem nowych materiałów oraz ulepszaniem materiałów już stosowanych. Efekty Twojej pracy przysłużą się dziedzinom takim jak implantologia, lotnictwo czy przemysł motoryzacyjny. Studiując inżynierię materiałową, masz realny wpływ na świat!

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku inżynieria materiałowa O kierunku inżynieria materiałowa

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku inżynieria materiałowa na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia inżynierskie (absolwent otrzymuje tytuł inżynier)
  7 semestrów = 3,5 roku
 • I stopień – studia inżynierskie prowadzone w języku angielskim Materials Science and Engineering brytyjska flaga (absolwent otrzymuje tytuł inżynier)
  7 semestrów = 3,5 roku
 • II stopień – studia magisterskie (absolwent otrzymuje tytuł magister)
  3 semestry = 1,5 roku
  nabór prowadzony jest od semestru letniego
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (absolwent otrzymuje tytuł magister inżynier)

Inżynieria materiałowa: studia naukowo techniczne
Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne, a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę, jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w różnych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich produkcji i przetwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów, choć są też powszechnie stosowane do ulepszania już stosowanych materiałów.

Osoby zainteresowane pracą naukową w naszym zespole mogą kontynuować naukę w ramach studiów III stopnia w Szkole Doktorskiej.

Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa Specjalności na kierunku inżynieria materiałowa

Oferowane specjalności będą idealną odpowiedzią na zainteresowania biomateriałami, materiałami funkcjonalnymi lub kontrolą jakości materiałów i wyrobów. Studia inżynierii materiałowej to studia techniczne, na których realizowane są następujące specjalności:

I stopień

 • nauka o materiałach,
 • biomateriały,
 • materials science brytyjska flaga,
 • biomaterials brytyjska flaga.

II stopień

 • nauka o materiałach,
 • biomateriały,
 • kontrola jakości materiałów i wyrobów,
 • materiały funkcjonalne.
Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku inżynieria materiałowa I i II stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować inżynieria materiałowa? Dlaczego warto u nas studiować inżynieria materiałowa?
 • Inżynieria materiałowa to atrakcyjny, dający duże możliwości zawodowe kierunek studiów, głównie przez swój interdyscyplinarny charakter, łączący elementy z różnych obszarów nauki.
 • Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w której są wytwarzane i badane nowe materiały.
 • Nasi wykładowcy to osoby o dużym dorobku naukowym i z doświadczeniem w pracy dydaktycznej.
 • Studia na tym kierunku to nie tylko zajęcia w salach wykładowych, lecz przede wszystkim duża liczba godzin zajęć praktycznych w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach.
 • Dzięki małym grupom laboratoryjnym zapewniamy kameralne warunki prowadzenia zajęć i przyjazną atmosferę (gabinety naszych wykładowców są zawsze otwarte dla każdego studenta).
 • Nasi studenci mają możliwość poszerzania i rozwijania swoich zainteresowań poprzez skorzystanie z oferty zajęć tutoringowych, kół naukowych, czy dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne
 • Ze względu na inżynierski charakter naszego kierunku studenci już po pierwszym roku studiów mają kontakt z przedsiębiorstwami o różnej specyfice działania. Nasz kontakt z firmami z różnych dziedzin gospodarki jest realizowany poprzez uczestnictwo w praktykach zawodowych czy też wspólnych projektach pomiędzy przedsiębiorstwami a Instytutem Inżynierii Materiałowej
 • Umożliwiamy naszym studentom uczestnictwo w wymianach międzynarodowych zarówno w ramach ogólnouczelnianych programów, jak i dzięki bezpośredniej współpracy naszych naukowców z ośrodkami w innych krajach.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Interdyscyplinarny charakter kierunku, który sprawia, że nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu.
 • Nowoczesna i stale rozwijana infrastruktura badawcza.
 • Świetnie przygotowana kadra dydaktyczna.
 • Duża liczba zajęć laboratoryjnych realizowanych w małych grupach, co pozwala na swobodny dostęp do aparatury badawczej i dobre opanowanie umiejętności praktycznych.
 • Przyjazna atmosfera
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku inżynieria (...) Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku inżynieria materiałowa?

W ramach studiów na kierunku inżynieria materiałowa:

 • ugruntujesz wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii – dzięki temu będziesz mógł swobodnie się poruszać w świecie zagadnień związanych z inżynierią materiałową,
 • opanujesz zagadnienia z zakresu nauki o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych,technologii wytwarzania, przetwórstwa i doboru materiałów do różnych zastosowań,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz nauczysz się specyficznej pracy w laboratoriach fizycznych, chemicznych, technologicznych,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz miał do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • po pierwszym roku studiów wybierzesz specjalność, która Cię interesuje,

a na trzecim roku wybierzesz tematykę pracy dyplomowej i opiekuna naukowego, pod opieką którego zrealizujesz swoją pierwszą pracę naukową – pracę inżynierską.

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci są przygotowani do:

 • udziału w projektowaniu materiałów i współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • korzystania z informacji technicznej oraz do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle,
 • zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle i jednostkach gospodarczych związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów,
 • obsługi specjalistycznej aparatury i oprogramowania komputerowego do badania struktury i własności materiałów jak i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Na drugim i trzecim roku studiów będziesz uczestniczył w praktykach zawodowych. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów. Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach realizowanych w kraju i za granicą.

Przy wyborze firmy w której odbędziesz praktykę  pomoże Ci Twój opiekun praktyk lub nasze prężnie działające Biuro Karier.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Odwiedź nas w Chorzowie

Zajęcia na kierunku inżynieria materiałowa odbywają się w większości w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Centrum ma dogodną lokalizację gdyż jest położone tuż przy Drogowej Trasie Średnicowej. Jest też dobrze skomunikowane z sąsiednimi miastami (przystanek autobusowy tuż przy Centrum), w związku z czym dotarcie autobusem np. z Katowic zajmuje 20 min. Niektóre zajęcia mogą też być realizowane na terenie kampusu w Katowicach lub w laboratoriach okolicznych firm.
budynek SMCEiBI

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku inżynieria m(...) Co po studiach i co robią absolwenci kierunku inżynieria materiałowa?

Absolwenci kierunki inżynieria materiałowa dysponują wiedzą z zakresu informatyki i wdrażania systemów informatycznych, są przygotowani do uczestnictwa w pracach wymagających oceny jakości nowoczesnych materiałów, w przemyśle, w placówkach badawczych i usługowych oraz w średnich i małych firmach. Ponadto, posiadając głęboką wiedzę z zakresu nauk podstawowych i ogólną w zakresie technologii materiałów, mają możliwość efektywnego komunikowania się zarówno z inżynierami zatrudnionymi w podmiotach i organizacjach gospodarczych jak i z pracownikami naukowymi zajmującymi się nowoczesnymi materiałami.

Często znajdują pracę w gałęziach przemysłu, gdzie są wytwarzane i przetwarzane nowe materiały: w metalurgii, transporcie, energetyce, budownictwie, przemyśle samochodowym i lotniczym. Pracę można też znaleźć w laboratoriach technologicznych, biurach konstrukcyjnych, działach związanych z kontrolą jakości czy zarządzaniem produkcją.

Niektórzy z naszych absolwentów decydują się podjąć studia doktoranckie i związać swoją ścieżkę kariery z pracą naukową. Mogą wówczas znaleźć zatrudnienie na naszym Wydziale lub w innych placówkach naukowo-badawczych.

 

Dla kogo? Dla kogo?

Jeśli interesują Cię zagadnienia techniczne, jesteś otwarty na nowości technologiczne w otaczającym nas świecie, nie boisz się nowych wyzwań, nasz kierunek jest dla Ciebie.

Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

mgr Agnieszka Fijałkowska – sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
mgr Anna Milejska – dziekanat

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75. Pułku Piechoty 1
41-500 Chorzów

return to top