Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Licea

Geneza projektu Liceum Uniwersytetu Śląskiego

28 maja 2012 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umów o współprace pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, a dwoma wybranymi Liceami: III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach i IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. St. Maczka w Katowicach. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Auli Kazimierza Lepszego w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości udział wzięli Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr Uszok, Śląski Kurator Oświaty Pan Stanisław Faber oraz Pani Dyrektor mgr Katarzyna Ziemiec IV LO im. Gen. St. Maczka i  Pani Dyrektor dr Ewa Chorąży III LO im A. Mickiewicza.

Projekt jest inicjatywą wyjątkową, mającą na celu wielowymiarowe wsparcie ze strony Uniwersytetu dla uczniów wybranych Liceów. Fundamentem Projektu jest działanie polegające na ścisłej współpracy przejawiającej się tym, że wybrani pracownicy naukowi Uniwersytetu w kooperacji z nauczycielami szkolnymi z poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia dla uczniów, lub zapraszają uczniów na zajęcia odbywające się na Uniwersytecie. W ramach tego projektu bardzo aktywnie działa współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest to podyktowane faktem, iż w IV LO im. Gen. Maczka zostały utworzone klasy o profilu prawniczym, a w LO im. A. Mickiewicza od lat wielkim zainteresowaniem młodzieży cieszą się  klasy humanistyczne, z których uczniowie jako drogę przyszłego, własnego rozwoju i kształcenia wybierają kierunek Prawo.

Pieczę na całością Projektu pełni Pełnomocnik Rektora ds. Szkół Ponadgimnazjalnych Pani Profesor Ewa Jaskóła. Natomiast z ramienia każdego Wydziału zostali wyznaczeni koordynatorze, którzy ściśle współpracowali już w fazie powstawania Projektu. Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji UŚ  Koordynatorami są:

Pani dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak e-mail: agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

Pani mgr Magdalena Stryja e-mail: magdalena.stryja@us.edu.pl

 

Współpraca z liceami ogólnokształcącymi

W dniu 4 października 2012 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Czesław Martysz powołał Panią dr hab. Agnieszkę Ziółkowską do pełnienia funkcji Pełnomocnika do spraw kontynuowania  oraz nawiązywania współpracy ze śląskimi  liceami ogólnokształcącymi. Od października 2016 r. dr hab. A. Ziółkowska jest Wydziałowym Koordynatorem ds. Współpracy z liceami.

Wydział Prawa i Administracji , Instytut Nauk Prawnych, zawarł umowy o współpracy naukowo – dydaktycznej z :

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie ( umowa z dnia 26 kwietnia 2012r.)

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im Karola Miarki w Pszczynie ( umowa z dnia 16 października 2013 r.)

Zespół Szkół nr 2 w Siemianowicach Śląskich I LO im Jana Śniadeckiego ( umowa z dnia 5 kwietnia 2017 r.)

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu ( umowa z dnia 29 kwietnia 2008r.)

I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej  (umowa z dnia 6 listopada 2012 r.)

Chorzowskie Towarzystwo Naukowe im. Kurta Aldera w Chorzowie

V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli w Chorzów

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu ( umowa z dnia 27 kwietnia 2011r.)

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim ( 24 marca 2017 r.)I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej ( umowa ze stycznia 2018 r.).

I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszko w Jaworznie

II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach (umowa z dnia 6 listopada 2012r.)

II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach (umowa z dnia 28 maja 2013r.)

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu Zdroju ( umowa z 1 grudnia 2017 r.)

XIV  Liceum Ogólnokształcące  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach

I  Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej ( umowa ze stycznia 2018 r.).

Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego w Libiążu

Salezjański Zespół Szkół Publicznych ” Don Bosko” w Świętochłowicach (umowa z dnia 28 listopada 2019 r.)

Formy współpracy realizowane na Wydziale Prawa i Administracji:

W ramach współpracy z inicjatywy dr hab. Agnieszki Ziółkowskiej zorganizowano na Wydziale Prawa i Administracji U.Śl. w Katowicach w latach 2015-2019 Dni z Prawem. Takie Dni odbyły się :

 1. 3 i 4 kwietnia 2019 r. Dzień z Prawem Karnym, pod tytułem Agresja werbalna.
 2. 1 marca 2018 r. Dzień z Prawem Międzynarodowym, pod tytułem Oblicza prawa
  międzynarodowego publicznego – zbrodnie międzynarodowe, prawo dyplomatyczne, prawa człowieka.
 3. 3  kwietnia 2017 r. Dzień z Prawem Konstytucyjnym, pod tytułem Polskie tradycje ustrojowe. Od Konstytucji 3 Maja 1791 r. do czasów współczesnych.
 4. 17 marca 2016 r. Dzień z Prawem Administracyjnym, pod tytułem Administracyjnoprawny status jednostki (obywatela).
 5. 26 marca 2015r. Dzień z Prawem Cywilnym, pod tytułem Prawa konsumentów
  według nowych przepisów prawnych.
 6. 24 kwietnia oraz 08 maja 2014 r. Dzień z Prawem Karnym, pod tytułem Wymiar Kary.

Ponadto wraz z Panem dr Grzegorzem Nancką oraz pracownikami Wydziału i Kołami Naukowymi organizowane są Dni Otwarte na WPiA, w czasie których prezentowana jest nie tylko oferta dla przyszłych Studentów ale także odbywają się wykłady i warsztaty.

Działające na Wydziale Prawa i Administracji koła naukowe oferują licealistom warsztaty i prelekcje. Koordynowaniem działalności Kół zajmuje się Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. kół naukowych Pan dr Grzegorz Nanacka (grzegorz,nancka@us.edu.pl). O wszelkich planowanych przedsięwzięciach realizowanych przez Koła należy informować Pełnomocnika Dziekana podając ustalenia do wiadomości na adres: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl). Wykaz propozycji znajduje się w załączniku.

Uczniowie liceów ogólnokształcących biorą nadto udział w posiedzeniach naukowych Kół, wykładach oraz konferencjach .

Informacji na temat nawiązania współpracy udziela Pani dr hab. Agnieszka Ziółkowska. Pytania proszę kierować na adres e-mail: agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

return to top