Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

20 000 publikacji w bazie RE-BUŚ

14.05.2021 - 15:45 aktualizacja 17.05.2021 - 10:11
Redakcja: OO

Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ), czyli platforma do deponowania i upowszechniania dorobku intelektualnego naszej uczelni, świętuje kolejny sukces – liczba publikacji zamieszczonych w bazie przekroczyła 20 000.

Repozytorium powstało 19 lutego 2018 roku jako pełnotekstowa otwarta baza danych gromadząca publikacje pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej uruchomieniu przyświecała idea otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access). Platforma umożliwia prezentowanie w jednym miejscu kapitału i potencjału intelektualnego uczelni, promuje także dorobek naukowy społeczności akademickiej oraz wspomaga proces dydaktyczny. Publikowanie w RE-BUŚ znacząco zwiększa widoczność i zasięg zamieszczonego w nim dorobku naukowego. Opublikowane w bazie prace są bowiem indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe.

Na stronie www.ciniba.edu.pl znajdują się wybrane dane statystyczne dotyczące repozytorium, m.in. liczba użytkowników, lista najczęściej cytowanych pozycji zamieszczonych w RE-BUŚ oraz lista publikacji z największą liczbą wejść.

Otwarta książka/Open book

return to top