Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Patenty i prawa ochronne

przedmiotów własności przemysłowej
ponad 600
przedmiotów własności przemysłowej
praw wyłącznych udzielonych w 2020 roku
41
praw wyłącznych udzielonych w 2020 roku
zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej za granicą
ponad 30
zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej za granicą

Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim przyczyniają się do rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki poprzez swoją wiedzę, kreatywność i przedsiębiorczość. Są twórcami i współtwórcami ponad 600 przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Dzięki nim Uniwersytet Śląski od wielu lat znajduje się w czołówce nietechnicznych uczelni w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych oraz udzielanych praw własności przemysłowej – głównie patentów na wynalazki.

Biuro Rzeczników Patentowych

Rzecznik patentowy wspiera wynalazczą działalność pracowników, studentów i młodych naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim od początku istnienia uczelni. Przez cały ten okres dbał – i nadal dba – o należytą ochronę własności przemysłowej Uniwersytetu Śląskiego. Do jego zadań należy m.in.: kwalifikowanie przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony (np. patentu na wynalazek) oraz utrzymywanie ochrony w mocy.

Zgłoszenia patentowe

Pierwszym krokiem w procedurze uzyskania ochrony prawnej dla danego przedmiotu własności przemysłowej jest kontakt z Biurem Rzeczników Patentowych UŚ. W ścisłej współpracy z pracownikiem naukowym rzecznik patentowy przygotowuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

» kontakt z Biurem Rzeczników Patentowych

» informacje na temat procedury zgłoszenia

Czy wiesz, że…?

W Uniwersytecie Śląskim prężnie działa spółka celowa SPIN-US,  zajmująca się wspieraniem działań w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R w obszarze przemysłu i umożliwiająca naukowcom zakładanie własnych firm na podstawie know-how.

Powiązane treści:

return to top