Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Umowy i porozumienia

umów, porozumień i listów intencyjnych
ponad 2000
umów, porozumień i listów intencyjnych
powiązań klastrowych
11
powiązań klastrowych
umów zawartych tylko w 2021 i 2022 roku
ponad 50
umów zawartych tylko w 2021 i 2022 roku

Uniwersytet oferuje i podejmuje współpracę z instytucjami i partnerami biznesowymi na wielu różnych płaszczyznach. Uczelnia zawiera umowy i porozumienia na rzecz współpracy naukowo-badawczej, w zakresie realizacji wspólnych badań, wdrożeń i zgłoszeń patentowych, a także szerszej obecności przedsiębiorców na Uniwersytecie Śląskim – od prowadzania zajęć dla studentów i zgłaszania tematów prac dyplomowych do organizacji wspólnych działań promocyjnych i przedsięwzięć.

 

Osoba podpisująca dokument, zbliżenie na dłonie
Fot. unsplash.com

Jak rozpocząć współpracę z uczelnią?

Procedura podpisywania krajowych umów o współpracy, porozumień i listów intencyjnych z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi:

  1. Przyjęcie zgłoszenia od pracownika lub jednostki organizacyjnej UŚ o chęci podpisania umowy o współpracy.
  2. Przygotowanie przez pracownika BWG projektu umowy.
  3. Konsultacja projektu umowy (działy merytoryczne, zespół radców prawnych, kwestor, kierownik jednostki organizacyjnej, dziekan, prorektor właściwy ds. współpracy).
  4. Przekazanie projektu umowy do akceptacji przez drugą stronę.
  5. Ustalenie formy i daty zawarcia umowy.

return to top