Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Statut Uniwersytetu Śląskiego

Nowy Statut uczelni został przyjęty przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 28 maja 2019 roku. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza także szereg rozwiązań, które mają na celu umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej uczelni. Jego zapisy zapewniają również poszanowanie tradycyjnych wartości akademickich.

» Zobacz Statut Uniwersytetu Śląskiego

return to top