Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Statut Uniwersytetu Śląskiego

Nowy Statut uczelni został przyjęty przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 28 maja 2019 roku. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza także szereg rozwiązań, które mają na celu umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej uczelni. Jego zapisy zapewniają również poszanowanie tradycyjnych wartości akademickich.

» Zobacz Statut Uniwersytetu Śląskiego

return to top