Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratoria i pracownie

Na Uniwersytecie Śląskim funkcjonuje obecnie prawie 170 laboratoriów i pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą. Pracownicy, studenci i doktoranci związani z uczelnią prowadzą w nich badania: podstawowe, przemysłowe, stosowane, a także prace rozwojowe w każdej dziedzinie naukowej, podejmując efektywną współpracę krajową i międzynarodową, w tym z biznesem. W laboratoriach prowadzone są analizy m.in. z zakresu: genetyki molekularnej, toksykologii, chemii polimerów, analizy wody, obrazowania biomedycznego, inżynierii materiałowej, mikro- i nanotechnologii, fizyki jądrowej oraz nowoczesnych leków. 

Czy wiesz, że…?

Nietypowym laboratorium jest miejska pasieka Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana na dachu jednego z wydziałowych budynków. W ramach tego projektu zespół naukowców analizuje m.in. wpływ środowiska miejskiego i związanych z nim czynników stresogennych na funkcjonowanie pszczół.

img
return to top