Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Współpraca międzynarodowa

Internacjonalizacja działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej jest jednym z ważniejszych kierunków aktywności Uniwersytetu Śląskiego. Jako uczestnik międzynarodowego życia akademickiego Uniwersytet Śląski dokłada wszelkich starań, aby budować efektywne i długotrwałe relacje z zagranicznymi partnerami, wśród których są zarówno instytucje szkolnictwa wyższego, centra badawcze, przedsiębiorstwa, jak i organizacje rządowe i pozarządowe. Uniwersytet zawarł ponad 900 umów bilateralnych z instytucjami zagranicznymi z ponad 90 państw świata. Nawiązane porozumienia umożliwiają wymianę studentów i kadry akademickiej, a także prowadzenie wspólnych badań i przedsięwzięć edukacyjnych.

Współpraca podejmowana w ramach międzynarodowych projektów badawczych obejmuje realizację wspólnych badań naukowych i upowszechnianie ich wyników przez organizację seminariów i konferencji, a także działalność publikacyjną. Naukowcy korzystają ze stypendiów i staży w prestiżowych ośrodkach badawczych na świecie, co znacząco wpływa na kształtowanie i rozwój ich naukowej kariery.

Znaczącym czynnikiem sprzyjającym umiędzynarodowieniu uczelni jest również liczba cudzoziemców odbywających w niej studia pełne. Uniwersytet Śląski we współpracy z partnerami z zagranicy prowadzi kierunki studiów, których absolwenci uzyskują podwójne dyplomy.

return to top