Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania naukowe

Pracownicy, studenci i młodzi naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim, prowadząc wszechstronną działalność indywidualnie i w zespołach, włączają się w poszukiwanie rozwiązań problemów uznanych w Polsce i na świecie za priorytetowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Uniwersytet Śląski jest miejscem sprzyjającym przekazywaniu wiedzy między pokoleniami oraz realizacji badań, których wyniki przyczyniają się do walki z ubóstwem i głodem, poprawy jakości życia mieszkańców, budowania społeczeństwa przyszłości, wspomagania działań proekologicznych i służących zapobieganiu zmianom klimatu czy minimalizowaniu ich skutków. Działalność naukowa uczelni wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju przedstawionych w Agendzie 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjętej przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Działalność badawcza Uniwersytetu Śląskiego została ujęta w pięciu grupach tematycznych, zdefiniowanych jako Priorytetowe Obszary Badawcze (POB-y) i obejmujących takie zagadnienia, jak: troska o ochronę zdrowia i jakość życia ludzi; nowoczesne materiały i technologie; zmiany środowiska i klimatu; humanistyka dla przyszłości oraz fundamentalne właściwości natury.

HR Excellence in Research

Logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH Dbając o zapewnienie badaczom najlepszych warunków pracy i rozwoju, uczelnia otrzymała prawo do korzystania z prestiżowego wyróżnienia Komisji Europejskiej – HR Excellence in Research.

Broszury online

Uniwersytet Śląski dla klimatu / University of Silesia for climate

 

» Pobierz broszurę w wersji PDF , 1,52 MB

Czy wiesz, że…?

Naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim prowadzą zaawansowane badania nad nowoczesnymi lekami amorficznymi, będącymi nadzieją współczesnej farmacji. Substancje lecznicze w postaci amorficznej charakteryzują się wysoką rozpuszczalnością w wodzie i przenikliwością przez błony komórkowe, co oznacza, że mogą działać szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż stosowane powszechnie leki w formie krystalicznej
img

Na Uniwersytecie Śląskim projektowane i badane są nanomateriały, wykorzystywane w tworzeniu implantów, stentów, nanostrukturalnych układów katalitycznych czy systemów kontrolowanego uwalniania pestycydów. Otrzymywane są także nanocząstki biobójcze, przeznaczone do walki ze szkodnikami upraw, oraz nowoczesne nanomateriały przewodzące, przetwarzające i magazynujące energię.

Uniwersytet Śląski jest wiodącą jednostką Centrum Studiów Polarnych, które prowadzi interdyscyplinarne badania nad środowiskiem przyrodniczym Arktyki i Antarktyki. Obserwacja procesów zachodzących w tych częściach świata pozwala przewidywać kierunek zmian klimatycznych, co jest jednym z priorytetowych wyzwań współczesnych badań przyrodniczych. Materiał do analiz pobierany jest podczas organizowanych regularnie wypraw polarnych.
img

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego należą do grupy pionierów prowadzących badania roślinnego genomu jądrowego z wykorzystaniem gatunków traw z rodzaju Brachypodium. Za pomocą odpowiednich narzędzi bioinformatycznych odtwarzają między innymi historię rozwoju roślin sięgającą nawet dziesiątki milionów lat i mogą rekonstruować ścieżkę ewolucji, która doprowadziła do powstania tak ważnych gospodarczo współczesnych gatunków, jak pszenica, ryż, kukurydza, jęczmień czy żyto.

W ramach badań humanistycznych realizowanych na Uniwersytecie Śląskim podejmowane są między innymi kwestie kryzysów cywilizacyjnych i ich kulturowych implikacji. W badaniach tych perspektywę historyczna, w tym kryzysów świata antycznego, średniowiecznego i nowożytnego, łączy się z podejściem analityczno-diagnostycznym w zakresie wyzwań, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa, na przykład rewolucji technologicznej, kryzysu klimatycznego czy kryzysu migracyjnego.
img
return to top