Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski jest otwarty na różne formy współpracy z otoczeniem gospodarczym. Intensywnie rozwija własną sieć relacji, aktywnie uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, zawierając porozumienia z przedsiębiorstwami, promując przedsiębiorczość akademicką.

Formy współpracy:

 • usługi badawcze na zlecenie,
 • udostępnianie laboratoriów oraz aparatury badawczej,
 • transfer przedmiotów własności intelektualnej,
 • sporządzanie opinii o innowacyjności,
 • współpraca ekspercka,
 • realizacja wspólnych studiów podyplomowych,
 • wyszukiwanie praktykantów i stażystów,
 • konsultowanie programów kształcenia,
 • realizacja wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • realizacja wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych,
 • współorganizacja wydarzeń akademickich i studenckich.

Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego, a jedynie punkt wyjścia do rozmowy. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów i propozycji.

Powiązane treści:

Czy wiesz, że…?

Spółka SPIN-US w partnerstwie z Agencją Rozwoju Przemysłu i Powiatem Cieszyńskim utworzyła akcelerator gier ARP Games. W ramach programu młodzi twórcy gier wideo mogą uzyskać m.in. wsparcie finansowe i merytoryczne służące wprowadzeniu najlepszych produktów na rynek. Beneficjenci programu otrzymali na realizację swoich projektów łącznie już ponad 1,35 mln zł.

 

Kontakt:

Biuro Współpracy z Gospodarką

adres: ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice (rektorat)

tel. +48 32 359 20 81, +48 32 359 22 71
e-mail: transfer@us.edu.pl

return to top