Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français

Polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich

Glosariusz zawiera polskie i angielskie nazwy w następujących kategoriach:

 • podstawowe terminy używane na UŚ
 • funkcje i stanowiska
 • stopnie i tytuły naukowe
 • dziedziny i dyscypliny naukowe
 • laboratoria i pracownie
 • podstawowe terminy dotyczące nauki
 • wydziały
 • instytuty
 • jednostki i organy uczelni
 • dane kontaktowe
 • studia
 • nauczanie języka polskiego
 • inicjatywy

Glosariusz będzie na bieżąco aktualizowany.

Rozsypane litery oraz napis: Polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich  

Plik do pobrania:

Polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich – stan na 22 marca 2021 roku

 

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny
Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu “Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top