Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Organizacje członkowskie

Uniwersytet Śląski jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji akademickich. Przedstawiciele uczelni zasiadają w komitetach sterujących i pełnią funkcję ekspertów w sieciach i stowarzyszeniach zrzeszających społeczność akademicką z całego świata.

Uczelnia współpracuje z kluczowymi organizacjami, wśród których warto wymienić: European University Association (EUA), L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) czy European University Information System (EUNIS).

Śląska Alma Mater należy do takich organizacji, jak:

Uniwersytet jest również członkiem Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (SUN – Silesian Universities Network), działającego na rzecz promocji szkół wyższych w kraju, regionie oraz na arenie międzynarodowej. W ramach krajowej sieci IROs Forum (International Relations Offices Forum) uczestniczy w inicjatywach, których celem jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni.

return to top