Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

System identyfikacji wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (SIW UŚ) stworzony został w celu określenia klarownej i spójnej tożsamości wizualnej uczelni.

SIW UŚ wspiera widzialność uczelni w kraju i na świecie. To dokument przybliżający zasady, które obowiązują jednostki wewnętrzne uczelni oraz podmioty zewnętrzne przy korzystaniu z gotowych i tworzeniu nowych elementów identyfikacji wizualnej UŚ.

SIW UŚ jest szczegółowo określony w księdze SIW UŚ, która zawiera znak godła uczelni oraz szczegółowy opis znaku graficznego (logo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, typografii, kolorystyki oraz poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, w tym wizytówek, papieru korespondencyjnego i innych.

W 2024 roku wzory materiałów SIW zawierają również logo Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 oraz logo Transform4Europe.

Materiały dla wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego oraz dla osób i podmiotów z zewnątrz

Logotyp Uniwersytetu Śląskiego

Logo Uniwersytetu Śląskiego jest znakiem chronionym, powinno być wykorzystywane przez pracowników uczelni w związku z działalnością uniwersytecką i dotyczącą Uniwersytetu Śląskiego. Jego użycie należy konsultować z Centrum Promocji Uniwersytetu Śląskiego (e-mail: promocja@us.edu.pl).

Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z logo uczelni, jeśli nie określa tego żaden inny dokument, zgodnie z regulaminem udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dostępnym pod adresem: aktyprawne.us.edu.pl.

Regulamin udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu UŚ

Logotypy wydziałów, instytutów oraz centrów badawczych są w dyspozycji jednostek oraz Centrum Promocji UŚ. W celu ich otrzymania można się kontaktować na adres promocja@us.edu.pl.

Pliki do pobrania

→ Logo UŚ dla poligrafii (w języku polskim)

pakiet .zip (2,45 MB) zawiera: logo poziome z nazwą w cmyk, logo poziome z nazwą w Pantone, logo poziome z nazwą czarno-białe, logo poziome z nazwą inwersja w cmyk, logo poziome z nazwą inwersja w Pantone, logo poziome z nazwą inwersja czarno-biała, logo pionowe z nazwą w cmyk, logo pionowe z nazwą w Pantone, logo pionowe z nazwą czarno-białe, logo pionowe z nazwą inwersja w cmyk, logo pionowe z nazwą inwersja w Pantone, logo pionowe z nazwą inwersja czarno-biała

Logo UŚ do internetu (w języku polskim)

pakiet .zip (840 kB) zawiera: logo poziome z nazwą w kolorze, logo poziome z nazwą białe, logo poziome z nazwą czarne, logo pionowe z nazwą w kolorze, logo pionowe z nazwą białe, logo pionowe z nazwą czarne

Logo UŚ dla poligrafii (w języku angielskim)

pakiet .zip (1,21 MB) zawiera: logo poziome w cmyk, logo poziome – biały, logo poziome – czarny, logo pionowe w cmyk, logo pionowe – biały, logo pionowe – czarny

Logo do internetu (w języku angielskim)

pakiet .zip (798 kB) zawiera: logo poziome w kolorze, logo poziome – biały, logo poziome – czarny, logo poziome – szary

Księga systemu identyfikacji wizualnej

Materiały dostępne wyłącznie dla wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego (po zalogowaniu)

 • Godło
 • Typografia
 • Tła prezentacji
 • Tła do spotkań online
 • Papier firmowy
 • Wizytówka
 • Znaki specjalne
 • Oprawa wizualna do materiałów multimedialnych
 • Materiały promocyjne w magazynie UŚ
 • Elementy brandingowe do wypożyczenia

return to top