Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

System identyfikacji wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (SIW UŚ) stworzony został w celu określenia klarownej i spójnej tożsamości wizualnej uczelni.

SIW UŚ wspiera widzialność uczelni w kraju i na świecie. To dokument przybliżający zasady, które obowiązują jednostki wewnętrzne uczelni oraz podmioty zewnętrzne przy korzystaniu z gotowych i tworzeniu nowych elementów identyfikacji wizualnej UŚ.

SIW UŚ jest szczegółowo określony w księdze SIW UŚ, która zawiera znak godła uczelni oraz szczegółowy opis znaku graficznego (logo) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, typografii, kolorystyki oraz poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, w tym wizytówek, papieru korespondencyjnego i innych.

Materiały dla wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego oraz dla osób i podmiotów z zewnątrz:

Księga systemu identyfikacji wizualnej

Księga znaku

Materiały dostępne wyłącznie dla wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego (po zalogowaniu):

 • Godło
 • Typografia
 • Tła prezentacji
 • Tła do spotkań online
 • Papier firmowy
 • Wizytówka
 • Znaki specjalne
 • Oprawa wizualna do materiałów multimedialnych
 • Materiały promocyjne w magazynie UŚ
 • Elementy brandingowe do wypożyczenia

return to top