Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O nas

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań.

Pracownicy uczelni, studenci i młodzi naukowcy, pracując indywidualnie oraz w zespołach, podejmują tematy ważne zarówno z perspektywy regionu, kraju, jak i świata. Badają życie na lądzie i pod wodą, analizują zmiany klimatyczne, szukają rozwiązań na rzecz walki z ubóstwem, głodem i nierównościami społecznymi. Mają wpływ na budowanie miast i społeczeństw przyszłości. Wyniki ich badań przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia innych ludzi. Opracowują skuteczniejsze leki i nowoczesne materiały, badają światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe. Uczą krytycznego myślenia, wrażliwości na słowa i nieustępliwości w zadawaniu pytań. Tworzą sztukę oraz uczestniczą w licznych wydarzeniach artystycznych. Działają odpowiedzialnie, kreatywnie i odważnie, a do tego chętnie opowiadają o swoich naukowych pasjach, upowszechniając wiedzę i kształcąc przyszłe pokolenia. Poszerzając granice tego, co znane, nie boją się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.

Kształcenie

Wysoki poziom realizowanych badań naukowych, różnorodność podejmowanych inicjatyw  oraz nowoczesna infrastruktura przekładają się na jakość kształcenia. Uczelnia systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną. Rokrocznie uruchamiane są kierunki i specjalności odpowiadające najnowszym trendom nauki i oczekiwaniom rynku pracy oraz pozwalające na pielęgnowanie indywidualnych zainteresowań studentów i doktorantów.

Przestrzeń

O jakości warunków pracy, edukacji i możliwościach rozwoju świadczą m.in.: otrzymane wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską, doceniana w licznych konkursach architektonicznych wyjątkowa infrastruktura, wysoka ocena działalności patentowej uczelni czy nagradzane inicjatywy badawcze, edukacyjne, artystyczne i popularyzujące naukę.

Wybrane fakty i liczby
1 spółka celowa SPIN-US i 7 spółek spin-off
2 szkoły doktorskie
2 regionalne obserwatoria specjalistyczne
4 miasta akademickie
8 wydziałów, w tym Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
17 powiązań klastrowych
25 instytutów
partnerzy z ponad 90 krajów świata
prawie 170 laboratoriów i pracowni
prawie 300 projektów badawczych i edukacyjnych z programów krajowych oraz zagranicznych
ponad 500 przedmiotów własności przemysłowej zgłoszonych w urzędach patentowych
ponad 900 umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi
prawie 2000 umów, porozumień i listów intencyjnych zawartych z podmiotami: gospodarczymi, naukowymi, samorządowymi oraz otoczenia biznesu
ponad 3200 pracowników
prawie 250 000 m² powierzchni (dydaktycznej, badawczej i innej)
prawie 1 250 000 woluminów i ponad 354 000 książek w wolnym dostępie w CINiB-ie
return to top