Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

SPINplace

Logotyp SPINplaceSPINplace to inicjatywa mająca na celu utworzenie regionalnego, międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności i coworkingu, a także prototypowania i animowania projektów. SPINplace ma być przestrzenią działania, a przede wszystkim kreatywnego myślenia. Miejscem, w którym wykorzystuje się potencjał śląskich uczelni w tworzeniu i wdrażaniu produktów oraz usług i które daje możliwość ciekawego rozwoju studentom, doktorantom, firmom i mieszkańcom Śląska.

Sala konferencyjna z krzesłami, w tle tablica z wykresem

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w celu stworzenia przestrzeni sprzyjającej realizacji inicjatyw podejmowanych przez uczestników śląskiego ekosystemu innowacji – członków wspólnoty akademickiej, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Jako centrum kreatywności i coworkingu SPINplace stanie się elementem wszechstronnego kształcenia, między innymi w zakresie umiejętności miękkich i praktycznego  przygotowania młodych ludzi do tworzenia własnych miejsc pracy. Będzie miejscem pracy grupowej, wykładów popularnonaukowych, ośrodkiem treningu przedsiębiorczości i biznesu. Publiczny charakter przestrzeni oraz organizowane w niej wydarzenia mają sprzyjać wymianie myśli i doświadczeń.

SPINplace to miejsce:

  • kreatywnego sieciowania;
  • kreatywnej „nie-pracy”;
  • twórczych i artystycznych działań oraz spotkań;
  • prezentacji wyników badań i promocji innowacyjnych rozwiązań;
  • inkubacji spółek spin-off oraz start-up;
  • organizacji warsztatów i prototypowania projektów.

Pomieszczenie przeznaczone do pracy, wyposażone w stoły, krzesła i sofy

Sala ze sceną i krzesłami

Informacja o projekcie SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu


Finansowanie: Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

Okres realizacji: od 2014-10-17 do 2022-09-30

Planowana całkowita wartość projektu: 30 000 000,00 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 29 787 951,23 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 25 308 651,13 zł

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, województwo śląskie, Unia Europejska

return to top