Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

spinPLACE

Logotyp SPINplacespinPLACE to inicjatywa mająca na celu utworzenie regionalnego, międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności i coworkingu, a także prototypowania i animowania projektów. spinPLACE ma być przestrzenią działania, a przede wszystkim kreatywnego myślenia. Miejscem, w którym wykorzystuje się potencjał śląskich uczelni w tworzeniu i wdrażaniu produktów oraz usług i które daje możliwość ciekawego rozwoju studentom, doktorantom, firmom i mieszkańcom Śląska.

spinPLACE - biurka i krzesła
fot. Julia Agnieszka Szymala

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w celu stworzenia przestrzeni sprzyjającej realizacji inicjatyw podejmowanych przez uczestników śląskiego ekosystemu innowacji – członków wspólnoty akademickiej, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Jako centrum kreatywności i coworkingu spinPLACE stanie się elementem wszechstronnego kształcenia, między innymi w zakresie umiejętności miękkich i praktycznego  przygotowania młodych ludzi do tworzenia własnych miejsc pracy. Będzie miejscem pracy grupowej, wykładów popularnonaukowych, ośrodkiem treningu przedsiębiorczości i biznesu. Publiczny charakter przestrzeni oraz organizowane w niej wydarzenia mają sprzyjać wymianie myśli i doświadczeń.

spinPLACE to miejsce:

  • kreatywnego sieciowania;
  • kreatywnej „nie-pracy”;
  • twórczych i artystycznych działań oraz spotkań;
  • prezentacji wyników badań i promocji innowacyjnych rozwiązań;
  • inkubacji spółek spin-off oraz start-up;
  • organizacji warsztatów i prototypowania projektów.

wejście spinPLACE fot. Julia Agnieszka Szymala

sala konferencyjna fot. Julia Agnieszka Szymala

 

spinPLACE - krzesła i scena fot. Julia Agnieszka Szymala

poddasze spinPLACE fot. Julia Agnieszka Szymala

Informacja o projekcie spinPLACE – centrum kreatywności i coworkingu


Finansowanie: Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

Okres realizacji: od 17.10.2014 do 29.12.2023

Wartość projektu: 29 749 167,64 zł

Dofinansowanie projektu: 25 096 950,61 zł

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, województwo śląskie, Unia Europejska

return to top