Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spółka celowa

Komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki w celu budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu to główne obszary działalności spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US. Jednostka, współpracując z naukowcami, brokerami i przedstawicielami biznesu, inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Działa również na polu inkubacji i realizacji pomysłów, czego efektem jest opracowywanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań.

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą liczyć na wsparcie w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii – od doradztwa biznesowego, prawnego i finansowego do utworzenia inicjatyw typu spin-off. Spółka świadczy usługi brokerskie, współuczestniczy w tworzeniu projektów B+R oraz prowadzi aktywną współpracę z otoczeniem biznesowym poprzez realizację badań na zlecenie przemysłu.

SPIN-US jest oficjalnym partnerem CLIMATE- KIC – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Łącząc sektor akademicki, biznesowy i publiczny, współtworzy i wdraża wraz z partnerami rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi.

Kontakt:

SPIN-US Sp. z o.o.

adres: ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice (rektorat)

tel.: +48 32 359 20 79,
e-mail: spin@us.edu.pl

Powiązane treści:

Czy wiesz, że…?

Spółka SPIN-US w partnerstwie z Agencją Rozwoju Przemysłu i Powiatem Cieszyńskim utworzyła akcelerator gier ARP Games. W ramach programu młodzi twórcy gier wideo mogą uzyskać między innymi wsparcie finansowe i merytoryczne służące wprowadzeniu najlepszych produktów na rynek. Beneficjenci programu otrzymali na realizację swoich projektów łącznie już ponad 1,35 mln zł.

return to top