Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Centra badawcze

Centrum Studiów Polarnych

Interdyscyplinarne badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie oraz kształcenie młodej kadry naukowej.
img

Śląskie Centrum Wody

Międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną.
img

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego badają jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunki ich przemieszczania, mając do dyspozycji balon na ogrzane powietrze z zainstalowanym laboratorium mobilnym. Jest to część Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery, które tworzy także laboratorium stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA).

img

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Interdyscyplinarne centrum prowadzące działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych.

img

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

ICRK, prowadząc działalność badawczą z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi, pełni rolę partnera dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

img

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-LAB

Koordynowanie i prowadzenie badań oraz edukacji w zakresie nano- i mikroskopii, a także upowszechnianie wyników tych badań i ich wdrażanie do praktyki gospodarczej.

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Integrowanie prac badawczych specjalistów dydaktyk humanistycznych i glottodydaktyków w zakresie współczesnych metodologii kształcenia nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych

Badania związane z wpływem zmian klimatu na kształtowanie środowiska i osadnictwa obszarów położonych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego oraz zwrotnikowego.

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Inicjowanie oraz podtrzymywanie dialogu pomiędzy nauką, kulturą i sztuką w obrębie technosfery.

Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy

Centrum skupiające artystów, prawników oraz przedstawicieli nauki i przemysłu, sprzyjające rozwijaniu myśli twórczej i strategii biznesowych opartych na teorii i praktyce stosowania prawa własności intelektualnej.

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Działalność naukowa w zakresie badań nad prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi aspektami ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej i gospodarczej.

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich

Prowadzenie badań nad historią i kulturą średniowiecznej Skandynawii oraz Anglii.

Centrum Badawcze GAME LAB

Projektowanie i badanie wirtualnych środowisk o wielorakim przeznaczeniu.

return to top