Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Centra badawcze

Centrum Studiów Polarnych

Interdyscyplinarne badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na światowym poziomie oraz kształcenie młodej kadry naukowej.
img

Śląskie Centrum Wody

Międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną.
img

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego badają jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunki ich przemieszczania, mając do dyspozycji balon na ogrzane powietrze z zainstalowanym laboratorium mobilnym. Jest to część Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery, które tworzy także laboratorium stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). 

img

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych

Interdyscyplinarne centrum prowadzące działalność naukową i badawczą w zakresie najistotniejszych problemów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych.
img

Wirtualne Centrum Nano- i Mikroskopii

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

return to top