Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aktualizacja wytycznych dotyczących poziomów zabezpieczeń COVID-19

13.10.2020 - 15:15 aktualizacja 15.10.2020 - 09:00
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa

Status zabezpieczeń COVID-19 to system informujący członków wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o aktualnie obowiązujących wytycznych związanych z sytuacją pandemiczną. Zasady funkcjonowania uczelni ujęte zostały w czterostopniowej skali odpowiadającej różnym poziomom zagrożenia. Obecnie obowiązującym statusem jest poziom 1. – wprowadzający regulacje dotyczące zachowania podstawowych rygorów sanitarnych.

Zaktualizowane zostały dane na poszczególnych poziomach zabezpieczeń. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z rygorami obowiązującymi w poszczególnych sferach działania uczelni, dotyczące sposobu organizacji dydaktyki, prowadzenia badań naukowych, dostępności infrastruktury, mobilności czy świadczenia pracy.

System uzupełniony został ponadto o informacje związane z procedurą postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub zachorowania członków wspólnoty akademickiej (infografiki). Szczegółowe informacje na temat statusu zabezpieczeń dostępne są pod adresem: www.us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19.

grafika dotycząca stopni zagrożenia COVID-19/graphics on COVID-19 risk levels

Poziomy zabezpieczeń 

return to top