Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Awans Wydziału Prawa i Administracji UŚ w rankingu „Rzeczypospolitej”

26.06.2024 - 10:05 aktualizacja 28.06.2024 - 12:52
Redakcja: K.S

W najnowszej XIII edycji rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach awansował z 6. na 5. miejsce wśród uczelni publicznych w Polsce.

Jak w poprzednich latach, miejsce w rankingu wyznaczano w oparciu o ocenę trzech kategorii: potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

W kategorii potencjał naukowy, która analizuje takie wskaźniki, jak: kategoria naukowa uczelni, rozwój kadry, uprawnienia habilitacyjne i doktoranckie, certyfikaty doskonałości kształcenia przyznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz liczbę doktorantów i uczestników szkół doktorskich, zajęliśmy w tym roku wysoką 4. pozycję.

W grupie wskaźników współpraca z zagranicą, zajmujemy pozycję 5. W przypadku tej kategorii analizowana jest liczba zagranicznych studentów w stosunku do liczby studentów ogółem oraz liczba studiów prowadzonych w języku angielskim.

W dodatkowym zestawieniu dotyczącym przygotowania absolwentów do egzaminu na aplikację uplasowaliśmy się na wysokim 5. miejscu.

Nasze sukcesy przekładają się na duże zainteresowanie studiami na Wydziale Prawa i Administracji – zajmujemy 5-6. pozycję w liczbie kandydatów na 1. miejsce.

Klasyfikacja dostępna jest na stronie https://www.rp.pl/prawnicy/art40697871-gdzie-ucza-najlepszych-prawnikow-w-polsce-ranking-wydzialow-prawa-2024

budynek wydziału prawa i administracji uniwersytetu śląskiego

return to top