Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Data stewardzi na UŚ, czyli nowa jakość w badaniach naukowych

08.02.2021 - 16:36 aktualizacja 09.02.2021 - 17:48
Redakcja: MK

Polityka otwartego dostępu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wszystkie publikacje naukowe prezentujące wyniki badań finansowanych z publicznych lub prywatnych grantów, udzielonych przez krajowe, regionalne czy międzynarodowe instytucje finansujące naukę, powinny być publikowane w formie otwartego dostępu w czasopismach, na platformach internetowych lub za pośrednictwem odpowiednich repozytoriów. Tak wynika z postanowień grupy pn. Koalicja S (ang. cOAlition S), która zrzesza 12 narodowych agencji finansujących badania naukowe, w tym Narodowe Centrum Nauki. W 2018 roku agencje połączyły siły, aby wprowadzić w Europie zasadę publikowania wyników badań naukowych w tak zwanym otwartym dostępie. Zasada ta obowiązuje od tego roku.

W związku z tym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach podjęte zostały działania służące efektywnemu wdrażaniu polityki otwartego dostępu. Jednym z nich jest powołanie koordynatora ds. otwartego dostępu, który pełni także rolę data stewarda. Od 1 lutego 2021 roku funkcję tę sprawuje Natalia Galica z Działu Nauki UŚ.

Koordynator ds. otwartego dostępu

Natalia Galica
fot. Julia Agnieszka Szymala

Natalia Galica jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz University College Dublin w Irlandii, stypendystką Anglia Ruskin University w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat zajmowała się koordynacją projektów na polskich i zagranicznych uczelniach. Obecnie pracuje w Dziale Nauki UŚ, jest doktorantką Szkoły Doktorskiej UŚ oraz uczestniczką pierwszej polskiej edycji Data Steward School.

Kontakt

e-mail: natalia.galica@us.edu.pl

Kim są data stewardzi?

Kluczowym zadaniem koordynatora ds. otwartego dostępu UŚ jest upowszechnianie wiedzy o wszystkich aspektach tak zwanej nauki otwartej. W tym celu na Uniwersytecie Śląskim powstanie społeczność data stewardów. Uruchomiona zostanie również specjalna strona internetowa oraz baza wiedzy Nauka Otwarta UŚ/UŚ Open Science, cykl artykułów eksperckich publikowanych w serwisie głównym uczelni. Organizowane będą także szkolenia dla naukowców oraz pracowników administracji centralnej i wydziałowej, zajmujących się wsparciem projektów badawczych.

Priorytetowym działaniem będzie utworzenie jedynej w swoim rodzaju społeczności data stewardów Uniwersytetu Śląskiego. Osoby te, reprezentujące dyscypliny naukowe UŚ, zaoferują wsparcie naukowcom i zespołom badawczym m.in. w kwestiach związanych z:

 • zarządzaniem danymi badawczymi,
 • metodami i technikami pozyskiwania danych pierwotnych i wtórnych,
 • kontrolą jakości danych,
 • tworzeniem metadanych,
 • bezpieczeństwem, organizacją i przechowywaniem danych w czasie procesu badawczego i po jego realizacji,
 • wyborem repozytoriów,
 • rzetelnością naukową,
 • regulacją dotyczącą danych osobowych, danych wrażliwych oraz własności intelektualnej,
 • publikacją danych oraz publikacją w ramach open access.

 

Data stewardzi będą także współpracować z Działem Projektów i z wydziałowymi zespołami ds. projektów w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi we wnioskach grantowych.

W sytuacjach nietypowych korzystać będą z konsultacji eksperckich z osobami reprezentującymi wyspecjalizowane komórki administracji centralnej UŚ, na przykład w zakresie praw autorskich czy też ochrony danych osobowych.

Ponadto dla każdej dyscypliny naukowej zostanie przygotowane i będzie aktualizowane narzędzie wspierające tworzenie planów zarządzania danymi w języku polskim i angielskim. Od roku narzędzie takie efektywnie wspiera działania Biura Ewaluacji i Obsługi Instytutów Wydziału Nauk Społecznych.

return to top