Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Cieszyn, ul. Niemcewicza 2

Budynek H

Dostępność wejścia i obszaru kontroli

Do budynku można wejść przez wejście główne lub przez przedsionek od strony szybu windowego.

Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio przy parkingu. Aby się do niego dostać, należy pokonać dwa biegi schodów. Schody wyposażone są z obu stron w wielopoziomowe poręcze.

Drzwi wejściowe są szerokie, dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz.

Wewnątrz budynku dojście do recepcji wymaga pokonania kolejnych schodów.

Przy wejściu znajdują się tablice informacyjne obrazujące rozkład pomieszczeń w budynku oraz układ budynków na terenie kampusu.

Pracownicy recepcji mogą pomóc w zorientowaniu się w przestrzeni oraz w pokonaniu barier architektonicznych.

Wejście alternatywne prowadzi przez szyb windowy. Wejście z kontrolą dostępu. Otwarcie drzwi wymaga naciśnięcia dzwonka w wideotelefonie i zdalne odblokowanie drzwi przez od portiera. Osoby stale korzystające z tego wejścia mogą uzyskać kartę uprawniającą do samodzielnego zwalniania blokady drzwi.

Wychodząc z budynku, należy nacisnąć przycisk zwalniający automatyczną blokadę drzwi. Przycisk ten oznakowany jest w czarnodruku oraz alfabetem Braille’a.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest trzykondygnacyjny.

W budynku znajduje się winda, którą można dostać się na każdą kondygnację.

Winda wyposażona jest w lustro, poręcze, panel sterowania oznakowany wypukłym oznaczeniem cyfr arabskich oraz oznaczeniem w alafabecie Braille’a.

Winda wyposażona w komunikaty dźwiękowe informujące o otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz o numerze piętra, na którym zatrzymała się winda.

Korytarze są szerokie. Ustawione ławki i tablice informacyjne nie utrudniają poruszania się.

Na korytarzach umieszczono punkty wypoczynkowe – stoliki i kanapy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W parterowej części budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Drzwi wewnętrzne mają szerokość 90 cm. Włącznik światła umieszczono na wysokości ok. 110 cm.

Przy misce ustępowej i umywalce zamontowane są podchwyty. Podchwyt przy misce ustępowej jest podnoszony.

Umywalka szeroka, niskosyfonowa wyposażona w baterię, którą można obsługiwać łokciem.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W bezpośrednim otoczeniu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie na nich jest bezpłatne. Z miejsc tych korzystać mogą jedynie osoby do tego uprawnione na podstawie karty parkingowej dla niepełnosprawnych, którą należy umieścić przed przednią szybą zaparkowanego pojazdu.

Najbliższe niebieskie miejsce parkingowe znajduje się tuż przy wejściu do budynku od strony szybu windowego.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji o dostępności obiektu:

Jacek Świerczek, jacek.swierczek@us.edu.pl, tel. 33 8546451

return to top