Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Cieszyn, ul. Niemcewicza 4

Obiekt administracyjny kampusu cieszyńskiego

Budynek posiada bariery architektoniczne mogące utrudniać poruszanie się po nim osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Wejście główne znajduje się od strony parkingu przy ul. Niemcewicza. Prowadzi na drugi poziom budynku. Dostanie się do wejścia wymaga pokonania 6 schodków. Schody zewnętrzne mają metr szerokości, a z zewnętrznej strony wyposażone są w poręcz. Zewnętrzne drzwi otwierają się do środka. Wejście jest zadaszone.

Drugie wejście znajduje się od strony kampusu. Do niewielkiego podestu przed wejściem prowadzą dwa wąskie schodki pozbawione poręczy. Drzwi otwierane są ręcznie na zewnątrz. Wejście jest zadaszone. W budynku nie ma portierni ani kontroli dostępu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dwukondygnacyjny, pozbawiony windy, klatki schodowe i korytarze są wąskie.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na każdym piętrze znajdują się toaleta damska i męska.

Na piętrze pierwszym – dostępnym bezpośrednio z wejścia głównego. Zlokalizowana jest dodatkowa toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek został wyposażony w sprzęt wspomagający ewakuację osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Miejsce dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony ul Niemcewicza.

Droga z miejsca parkingowego do wejście głównego jest utwardzona, nie wymaga pokonania różnicy poziomów

Parkowanie na tym miejscy jest bezpłatne, dozwolone jedynie osobom do tego uprawnionym na podstawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych, która powinna być włożona pod szybę zaparkowanego pojazdu.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji o dostępności obiektu:

Jacek Świerczek, jacek.swierczek@us.edu.pl, tel. 33 8546451

return to top