Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Studencka 15

DS1 Dom Studenta – akademik

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Wejście do budynku oznakowane jest tabliczką z napisem „Dom Studenta nr 1” .

Wejście do akademika znajduje się od strony przystanku autobusowego. Prowadzi do niego chodnik.

Przy głównym wejściu do akademika znajduje się podjazd z poręczami. W miejscu wjazdu na podjazd chodnik został obniżony rampą krawężnikową. Przy drzwiach wejściowych na wysokości około 1 m zamontowany jest dzwonek.

Po wejściu do budynku, znajdujemy się na poziome „parter niższy”.

Recepcja (czynna całą dobę) znajduje się 1,5 m od wejście głównego na poziomie „parter niższy”.

Na poziomie „parter niższy” zamontowana jest platforma schodowa, która prowadzi wyłącznie na poziom „parteru wyższego”.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze mają szerokość 2 metrów.

Komunikacja pionowa w budynku odbywa się 3 klatkami schodowymi (dwie z klatek służą do ewakuacji w czasie zagrożenia). Budynek ma 2 skrzydła: niższe i wyższe oraz 5 kondygnacji. Strona wyższa jest w całości dostępna dla użytkowników. Na stronie niższej, na parterze znajduje się biuro, magazyny oraz siedziba Radia „Egida”. Ta część jest częściowo wyłączona z komunikacji. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość wjazdu za pomocą platformy schodowej z poziomu „parter niższy”, wyłącznie na poziom „parter wyższy”.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku:

Na parterze niższym znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenie sanitarne składające się z WC i umywalki, dostępne jest dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Zamontowane są pochwyty oraz zabezpieczono przestrzeń manewrową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, tuż przed wejściem, znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Z niebieskich miejsc parkingowych mogą korzystać jedynie osoby do tego uprawione na ogólnych zasadach określonych w przepisach dotyczących karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji o dostępności obiektu:

Elżbieta Sonnenfeld, elzbieta.sonnenfeld@us.edu.pl, 32 258 66 01.

return to top