Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Szkolna 9

 

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Budynek jest stary i zabytkowy, z czym wiążą się istniejące tam bariery architektoniczne. Do budynku prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne znajduje się od strony ul. Szkolnej. Przed drzwiami są strome schody zewnętrzne. Drzwi wejściowe są ciężkie i zabytkowe. W okresie letnim mogą być stale otwarte.

Alternatywne wejście do budynku znajduje się od strony parkingu wewnętrznego. Jest to wejście z podjazdem i szerokimi drzwiami ewakuacyjnymi. Wejście to daje możliwość dostania się bez barier tylko na poziom 0. Wejście na poziom hallu głównego wymaga pokonania 10 stopni schodów.

Przy wejściu głównym znajduje się recepcja.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek ma 4 kondygnacje. Nie ma windy. Na każdą kondygnację można dostać się wyłącznie schodami. Schody na piętra: 24 stopnie szerokie na 4 m, poręcze po obu stronach.

Obiekt posiada szerokie i przestronne hole (7 m), z których można się dostać do sal laboratoryjnych i ćwiczeniowych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W pomieszczeniu 22 znajduje się pokój wyciszenia.

piktogram pokoju wyciszenia

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przed wejściem do budynku, od strony ulicy Szkolnej, znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Z niebieskich miejsc parkingowych mogą korzystać jedynie osoby do tego uprawione na ogólnych zasadach określonych w przepisach dotyczących karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt do osoby, która może udzielić informacji o dostępności obiektu

Gabriela Błaszczyk tel. 32 359 18 12, e-mail: gabriela.blaszczyk@us.edu.pl.

return to top