Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Dlaczego wracamy na uczelnię? – list rektora UŚ do wspólnoty akademickiej

10.01.2022 - 09:22 aktualizacja 18.03.2022 - 09:00
Redakcja: wcyg
Tagi: komunikaty

Studiowanie bez uniwersytetu jest możliwe

Studiowanie bez uniwersytetu jest niemożliwe

 

Szanowni Państwo,

decyzja o powrocie do kształcenia kontaktowego opiera się na dwóch podstawach. Pierwszą ilustruje powyższa parafraza zakończenia wiersza Tadeusza Różewicza Bez.

Lekcja z początku pandemii, kiedy nie mieliśmy jeszcze szczepionki przeciw SARS-CoV-2, nauczyła nas, że – obok choroby i śmierci – najgroźniejszym skutkiem wirusa jest paraliż systemu opieki zdrowotnej całych państw. W przeciwieństwie do szpitali system edukacji można było przenieść w sferę wirtualną i ocalić w ten sposób dwa lata nauki w życiu całej uczącej się populacji.

Mimowolnym skutkiem tego przeniesienia jest naruszenie wielowiekowych fundamentów edukacji akademickiej, czyli zawieszenie działania uniwersytetu, jaki znamy. Przez tradycyjny uniwersytet rozumiem instytucję i infrastrukturę, które tworzą przestrzeń oraz warunki dla pracy i trwania wspólnoty uczonych, studentów i pracowników, związanych wartościami, prawami i praktykami akademickimi.

Istnieje poważne ryzyko, że najpierw w imię troski o zdrowie i życie, a wkrótce dla funkcjonalności i wygody uznamy, że studiowanie bez wzajemnej współobecności w uniwersytecie jest możliwe. Konsekwencje takiego stanu uważam za szkodliwe dla samego uniwersytetu, ale przede wszystkim dla naszego indywidualnego rozwoju, któremu nie sprzyjają izolacja i samotność.

Działające, niezależne uniwersytety są fundamentami demokracji. Wielotysięczne wspólnoty naszych uczelni publicznych codziennie praktykują bezcenne ćwiczenie obywatelskie, które dowodzi, że – mimo wszelkich różnic między nami – wiedza naukowa i racjonalna rozmowa umożliwiają podejmowanie najtrudniejszych problemów i pokojowe życie razem.

Jeśli te niepokoje wydają się Państwu przesadzone, to drugą przesłanką decyzji o powrocie do kształcenia kontaktowego są długo wyczekiwane przez nas informacje o stanie szczepień w polskich uczelniach, które zostały przekazane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI PIB) na podstawie danych w systemie POL-on i Ministerstwa Zdrowia. W Uniwersytecie Śląskim poziom zaszczepienia dwiema dawkami jest wysoki i przedstawia się następująco:

  • wśród studentów wynosi 77,4%
  • wśród doktorantów 85,2%,
  • wśród pracowników 91%.

Są to dane z 4 stycznia 2022 r., a biorąc pod uwagę, że w ostatnich dniach w Polsce wykonuje się ponad 200 tys. szczepień dziennie, można założyć, że liczby te są większe.

Dzięki Państwa odpowiedzialnej trosce o siebie i innych możliwe jest bezpieczne studiowanie i praca w naszym uniwersytecie. Bardzo za to dziękuję.

 

Z wyrazami szacunku
Ryszard Koziołek

Widok z góry na salę wykładową pełną ludzi

fot. Mikael Ksristenson | Unsplash

return to top