Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Dr Anna Watoła z kolejną wizytą w Kenii

28.04.2017 - 15:05 aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Dr Anna Watoła z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w kwietniu 2017 roku wróciła z kolejnej wyprawy do Kenii, podczas której podpisane zostały umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Technical University of Mombasa. Wizyta była również okazją do omówienia szczegółów dotyczących realizacji międzynarodowych projektów badawczych oraz akcji pomocowych, w ramach których dostarczone zostały przybory szkolne, sprzęt komputerowy oraz rowery dla kenijskich uczniów, studentów oraz nauczycieli.

Dr Anna Watoła przeprowadziła m.in. seminaria w Pwani University w Kilifi i spotkała się ze studentami biorącymi udział w realizowanych wspólnie badaniach naukowych. Celem projektu jest wykorzystania europejskiej wiedzy teoretycznej i praktycznej w procesie tworzenia i funkcjonowania szkoły wśród społeczności, która wcześniej nie miała kontaktu z instytucją edukacyjną. W badaniach bierze udział społeczność ludu Masajów żyjących na obrzeżach Parku Narodowego Amboseli.

Wizyta była również okazją do omówienia międzynarodowego projektu naukowego pt. „Empowering children and youth for a safe use of ICT as an essential element of conscious culture of trust”, którego celem będzie realizacja badań w zakresie bezpiecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) przez dzieci i młodzież. Projekt został złożony w ramach programu Horizon 2020 we współpracy z przedstawicielami następujących uczelni wyższych:

 • Palacký University (Republika Czeska),
 • Kyiv University (Ukraina),
 • Polish University Abroad in London (Wielka Brytnia).
 • Kenyatta University (Nairobi),
 • Pwani University (Kilifi).
   

Koordynatorem przedsięwzięcia będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Podczas wizyty podpisane zostały również umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Technical University of Mombasa, która obejmować będzie m.in.:

 • wymianę studentów i doktorantów,
 • gościnne wykłady, seminaria, sympozja, wizyty studyjne, konsultacje oraz inne formy aktywności realizowane na zasadzie wzajemności,
 • tworzenie wspólnych kursów i programów studiów,
 • wymianę publikacji naukowych,
 • udział w projektach edukacyjnych,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • wyjazdy w celu realizacji części lub całości studiów,
 • staże naukowe i badawcze,
 • praktyki językowe i pedagogiczne.
   

Dr Anna Watoła spotkała się ponadto z przedstawicielami kilku kenijskich uniwersytetów, by podjąć temat międzyuczelnianej współpracy w ramach programu Erasmus+.

Podpisanie umów o współpracy międzynarodowej między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Technical University of Mombasa

Podczas wizyty podpisane zostały umowy o współpracy między Uniwersytetem Śląskim a Technical University of Mombasa
Fot. Marta Watoła
 

Tradycyjnie już, dzięki przychylności linii lotniczych Enter Air oraz biura podróży TUI, przetransportowane zostały do Kenii dary, w tym przybory szkolne i sprzęt komputerowy, a także rowery, które ułatwią nauczycielom pokonywanie odległości między kenijskimi szkołami. Materiały zostały zgromadzone w ramach akcji „Pomagam dzieciom w Afryce” wspieranej od kilku lat przez społeczność akademicką oraz uczniów i nauczycieli lokalnych przedszkoli i szkół. W ramach realizowanych badań naukowych ogromnie ważne jest, aby uczestnicy projektu – dzieci, młodzież, nauczyciele oraz studenci – mieli do dyspozycji sprzęt komputerowy. W szkołach, w których realizowane są projekty, zostały utworzone pracownie komputerowe. W najbliższym czasie studenci kenijskich uczelni będą otrzymywali laptopy z zainstalowanymi edukacyjnymi programami, by realizować założenia prowadzonych badań naukowych.
 


Dr Anna Watoła, adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, koordynuje wiele międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. Jest członkiem Kapituły Założycielskiej Uniwersytetu Śląskiego Dzieci oraz kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obszar zainteresowań naukowych dr Anny Watoły związany jest z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktualnie prowadzi badania naukowe we współpracy z nauczycielami i pracownikami naukowymi uniwersytetów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Stanów Zjednoczonych, Indii, Wenezueli, Chin i Norwegii. Prowadzi również badania dotyczące edukacji dzieci z krajów afrykańskich. 

return to top