Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ powołana na rzecznika praw studenta i doktoranta

22.05.2020 - 09:03 aktualizacja 22.05.2020 - 14:14
Redakcja: AJS

Mediacja w sytuacjach spornych oraz obrona praw osób kształcących się na Uniwersytecie Śląskim to główne zadania rzecznika praw studenta i doktoranta. Od 1 września 2020 roku obowiązki te pełnić będzie dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji. Kadencja nowego rzecznika potrwa do końca sierpnia 2024 roku.

W pracy naukowej dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ specjalizuje się w teorii i filozofii prawa. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu interpretacji prawniczej, w tym dwóch monografii. W ostatnim czasie jej zainteresowania koncentrują się na bioetyce, szczególnie zagadnieniach płci prawnej i jej uwikłań aksjologicznych, biologicznych i społecznych, a także na prawnym i etycznym statusie zwierząt. Jest przewodniczącą Poland Katowice Unit UNESCO Chair in Bioethics (jednego z pięciu oddziałów w Polsce), przez 7 lat była kierownikiem studiów stacjonarnych na kierunku prawo, a przez 2 lata – opiekunem praktyk studenckich. W pracy szczególnie ceni współpracę z młodszymi członkami społeczności akademickiej – studentami i doktorantami. Za niezwykłą empatię, pogodę ducha oraz prostudencką postawę została uhonorowana w 2015 roku Laurem Studenckim w kategorii przyjaciel studenta.

Obecnie jest opiekunem dwóch kół naukowych oraz Sekcji Ochrony Praw Zwierząt Studenckiej Poradni Prawnej, a także organizatorką licznych akcji charytatywnych i edukacyjnych angażujących wspólnotę akademicką i młodzież licealną. Pełni funkcję tutora i opiekuna studentów indywidualnych studiów międzyobszarowych, sprawuje opiekę naukową nad czwórką doktorantów, a wraz z zespołem badawczym z sukcesami aplikuje w konkursach grantowych.

Jest również certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego. Zdobywa gruntowne kształcenie psychoterapeutyczne, aby bezpiecznie wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Zajmuje się mediacją w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz wykonuje zawód radcy prawnego.

Stanowisko rzecznika praw studenta i doktoranta na Uniwersytecie Śląskim powstało dla zapewnieniach ochrony praw zarówno studentów, doktorantów, jak i uczestników studiów podyplomowych, a także innych form kształcenia. Rzecznik kieruje pracami Kolegium Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta, podejmuje mediacje w sytuacjach konfliktowych lub kryzysowych, udziela informacji prawnej i doradza w zakresie przepisów regulujących kwestie związane z kształceniem i studiami. Może także za zgodą danej osoby występować w jej imieniu do władz uczelni.

Rzecznika powołuje rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ
Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ. Fot. …

return to top