Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ arbitrem Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

02.02.2024 - 09:17 aktualizacja 06.02.2024 - 11:39
Redakcja: PK

Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych oraz lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego) po raz kolejny został wybrany arbitrem Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Aktualna, IX kadencja obejmuje lata 2024-2027.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl rozpoczął działalność 17 listopada 1994 r. Jego struktura oraz sposób funkcjonowania zostały oparte na modelu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu z siedzibą w Lozannie. Trybunał ten jest najwyższą sportową instancją odwoławczą w Polsce, działającą na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. Rozstrzyga spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych Polskich Związków Sportowych, jak również działa jako stały sąd polubowny na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.

Strona Trybunału: https://www.trybunalsport.pl/

return to top