Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ przewodniczącym Rady NAWA

29.05.2020 - 14:37 aktualizacja 29.05.2020 - 16:27
Redakcja: AJS
Tagi: NAWA

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ kierować będzie pracami Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W Radzie będzie pełnić także funkcję przedstawiciela ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Powołanie w tej sprawie otrzymał 21 maja br.

Do zadań Rady, której kadencja trwa 4 lata, należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania.

Rada jest jednym z dwóch organów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jej skład tworzą przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra właściwego ds. nauki, ministra właściwego ds. finansów publicznych, ministra właściwego ds. gospodarki, ministra właściwego ds. zagranicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która została utworzona w 2017 roku, działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki. Jej celem jest wsparcie procesów międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, a także upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocja języka polskiego za granicą.

W charakterze przedstawiciela Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich od 2017 roku członkiem Rady jest również prof. Wiesław Banyś z Wydziału Humanistycznego UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016.

Zdjęcie portretowe prof. Tomasza Pietrzykowskiego
Prof. Tomasz Pietrzykowski, prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top