Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr Łukasz Pieszczek laureatem nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

20.11.2023 - 12:03 aktualizacja 23.11.2023 - 11:55
Redakcja: OO

Dr Łukasz Pieszczek, pracownik Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobył prestiżową nagrodę przyznaną przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Naukowej za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie chemii analitycznej. Nagroda została przyznana za wkład w rozwijanie zasad metrologii i chemometrii w dziedzinie pomiarów chemicznych. Uroczystość wręczenia wyróżnienia za rozprawę doktorską pt. „Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych” odbyła się podczas XIII Polskiej Konferencji Chromatograficznej. Nagroda została ufundowana przez renomowaną brytyjską firmę LGC Standards, która jest światowym liderem w dziedzinie dostarczania oprzyrządowania i rozwiązań z zakresu chemii analitycznej.

W liście gratulacyjnym Komitet Naukowy PAN uzasadnił swoją decyzję wysokim poziomem merytorycznym pracy oraz jej innowacyjnością i obecnością jej wyników w światowej literaturze naukowej. Komisja doceniła zarówno jakość samej rozprawy doktorskiej, jak i osiągnięcia naukowe autora, które znalazły odzwierciedlenie w opublikowanych artykułach naukowych.

Samą rozprawę doktorską dr. Łukasza Pieszczka można określić jako cenne i odświeżające spojrzenie na techniki obrazowania próbek laboratoryjnych. Technikami instrumentalnymi, na które zwrócono szczególną uwagę w trakcie realizowanych badań, są techniki obrazowania multi- i hiperspektralnego. Jeszcze niedawno były one używane głównie jako technologie kosmiczne i wojskowe do zdalnego rozpoznawania pokrycia dużych obszarów Ziemi. Współcześnie rozwijane są możliwości ich zastosowania w laboratoriach kontrolujących żywność, leki oraz próbki pochodzenia środowiskowego.

W rozprawie doktorskiej szczególny nacisk położono na wykorzystanie chemicznej niejednorodności próbek do analizy złożonych próbek będących mieszaniną wielu związków chemicznych, co stanowi istotny wkład w rozwijanie rozwiązań technologicznych opierających się na obrazowaniu hiperspektralnym w bliskiej podczerwieni.

Badania dr. Łukasza Pieszczka doskonale wpisują się we współczesny trend poszukiwania nowych strategii przetwarzania danych instrumentalnych i zastosowania łączonych technik analitycznych wykorzystujących obrazowanie, spektroskopię i chromatografię. Celem tych badań jest osiągnięcie bardziej szczegółowego i pełniejszego zrozumienia zmian chemicznych zachodzących w wieloskładnikowych próbkach (takich jak leki, żywność, materiały z tworzyw sztucznych czy próbki środowiskowe), które każdego dnia trafiają do laboratoriów.

Promotorem pracy doktorskiej był prof. Michał Daszykowski, w którego zespole realizowane były badania naukowe będące częścią rozprawy dr. Łukasza Pieszczka.

Szczegółowe informacje na temat badań prowadzonych przez laureata nagrody są dostępne w wersji elektronicznej na stronie: opus.us.edu.pl.

dr Łukasz Pieszczek

Dr Łukasz Pieszczek z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | fot. archiwum prywatne dr. Ł. Pieszczka

return to top