Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Funkcjonowanie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

23.03.2020 - 15:54 aktualizacja 23.03.2020 - 15:54
Redakcja: AJS

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego gwarantuje wsparcie dla zdalnego procesu edukacji oraz realizuje zadania książnicy akademickiej w trybie online.

Dydaktyczna biblioteka cyfrowa UŚ 

Książnica uruchomiła dydaktyczną bibliotekę cyfrową UŚ udostępniającą materiały niezbędne do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym. Umieszczane są tutaj pełne teksty publikacji na podstawie zamówień zgłaszanych przez prowadzących zajęcia pracowników uniwersytetu.

W celu zamówienia materiałów, należy wypełnić formularz (dla każdej publikacji osobno). Zamówienia mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni UŚ. Pracownik otrzymuje powiadomienie e-mail z informacją: czy i gdzie materiał jest dostępny.
Zeskanowane materiały będą dostępne dla każdego studenta i pracownika UŚ, który ma konto w bibliotece. Pracownik wysyła studentom tylko link do biblioteki cyfrowej http://han.bg.us.edu.pl/han/bc.

Korzystanie z baz prenumerowanych oraz zasobów dydaktycznej biblioteki cyfrowej UŚ wymaga aktywnego konta w bibliotece. Autoryzacja odbywa się poprzez system HAN. Należy podać login (pesel lub numer konta) oraz hasło używane w katalogu Integro. Z baz mogą korzystać pracownicy, emerytowani pracownicy UŚ oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ.

 

Zdalne założenie konta i korzystanie ze źródeł w domu

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie posiadają konta w CINiB-ie, a chcą skorzystać ze źródeł elektronicznych z domu i pobierania cyfrowych kopii materiałów, umożliwiamy zdalne założenie konta. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: integro.ciniba.edu.pl/registration.

Dodatkowo należy przesłać prośbę o zdalne aktywowanie konta na adres e-mail: bgwyp@ciniba.edu.pl. Po weryfikacji uprawnień na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłana deklaracja, którą należy podpisać, a skan lub zdjęcie odesłać na adres e-mail: bgwyp@ciniba.edu.pl. Otrzymane potwierdzenie podpisania deklaracji oznacza aktywację konta czytelnika, a tym samym dostęp do źródeł elektronicznych i usługi zamawiania kopii.

 

Dostęp do źródeł elektronicznych 

Biblioteka zapewnia dostęp do ponad 60 baz danych (w tym wielu pełnotekstowych) udostępniających kilkadziesiąt tysięcy czasopism oraz ok. 250 tys. książek. Z większości baz można skorzystać w ramach tzw. zdalnego dostępu, czyli z dowolnego urządzenia podpiętego do internetu. Autoryzacja następuje poprzez system HAN, należy podać login (pesel lub numer konta) oraz hasło używane w katalogu Integro. Na stronie www.ciniba.edu.pl/zrodla-alfabetycznie znajduje się wykaz prenumerowanych źródeł elektronicznych. Bazy dostępne zdalnie mają specjalny link opisany jako HAN UŚ. Kliknięcie w ten link przenosi do strony z logowaniem, a następnie, po podaniu poprawnych danych autoryzacyjnych, do właściwej bazy.

W przypadku źródeł ze wskazanym konkretnym miejscem dostępu (np. Biblioteka Prawnicza UŚ) korzystanie będzie możliwe jedynie po uprzednim przesłaniu kwerendy na adres e-mail: zapytaj@ciniba.edu.pl. W przypadku problemów z dostępem do baz, ich obsługą lub wyborem odpowiedniego źródła, prosimy o kontakt: nr tel. 32 786 51 33 lub drogą elektroniczną: zapytaj@ciniba.edu.pl.

 

Zdalne zamawianie cyfrowej kopii materiałów

Biblioteka umożliwia także zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze zbiorów biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”. Cena elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego ulega obniżeniu do 0,1 PLN. Z usługi skorzystać mogą czytelnicy posiadający aktywne konto.

Grafika: laptop z napisem #CINiBAonline

return to top