Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy Ochrony Środowiska”

19.04.2017 - 10:21, aktualizacja 19.04.2017 - 10:21
Redakcja: admin

19 maja 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 9) odbędzie się I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy Ochrony Środowiska”, która poświęcona zostanie m.in. funkcjonowaniu środowiska, ocenie stopnia jego zanieczyszczenia, sposobom unieszkodliwiania zanieczyszczeń, wpływowi zanieczyszczonego środowiska na żywe organizmy i zdrowie człowieka,  wykorzystaniu metod innych dziedzin/dyscyplin nauki na potrzeby ochrony środowiska i jego kształtowania, nowym materiałom, technologiom, a także rozwiązaniom w organizacji produkcji.

W programie spotkania, które otworzy prorektor ds.finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, zaplanowano trzy sesje:

  • „Interdyscyplinarność w badaniach nad środowiskiem”,
  • „Wyniki prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska”,
  • „Ochrona środowiska w praktyce”.

Organizatorami wydarzenia są Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget oraz Polskie Towarzystwo Botaniczne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.apos.us.edu.pl.

return to top