Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery

31.03.2017 - 17:10 aktualizacja 18.03.2022 - 08:55
Redakcja: admin
Tagi: balon badawczy

Na terenie chorzowskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego w piątek 31 marca 2017 roku odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA). Jednostka powstała między innymi w celu umożliwienia kształcenia w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

ULKA to układ laboratoriów: balonu na ogrzane powietrze wyposażonego w aparaturę pomiarową oraz laboratoriów stacjonarnych zaopatrzonych w aparaturę do badań zanieczyszczeń atmosfery (ABZA). Inauguracja połączona była z prezentacją balonu, który studenci i wykładowcy wykorzystywać będą do prowadzenia badań dotyczących jakości powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Napowietrzne laboratorium umożliwiające prowadzanie bezpośrednich pomiarów składników powietrza, zarówno w gradiencie poziomym, jak i pionowym do wysokości około 4 km, w znacznym stopniu wykorzystywane będzie do celów dydaktycznych.

Kapitan statku powietrznego      Przedstawiciele mediów

Balon na ogrzane powietrze     Przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego oraz WFOŚiGW

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Stacjonarne laboratoria wyposażone w aparaturę ABZA służyć będą zarówno studentom, jak i doktorantom w opanowaniu metod i technik badawczych, które stosuje się w ocenie stanu środowiska i jego zagrożeń, a także poznawaniu innowacyjnych działań proekologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów tych laboratoriów będzie dalsza analiza prób pobranych z pokładu balonu.

Najbliższe plany obejmują zakup nowoczesnej aparatury dla napowietrznego mobilnego laboratorium. Wyposażenie balonu stanowić mają:

  • urządzenie do pomiaru koncentracji pyłów PM10, PM2,5 oraz absorpcji światła, a także składu chemicznego powietrza,
  • aethalometr służący do badania stężenia sadzy w atmosferze,
  • analizator stężenia nanocząstek,
  • spektrometr do analizy gazów.

 

Balon Uniwersytetu Śląskiego

fot. dr Beata Smieja-Król 

W planach jest również rozbudowanie laboratorium o kolejną jednostkę mobilną – samochód terenowy służący do transportu balonu i stanowiący jednocześnie wyposażone w aparaturę laboratorium badawcze, które w czasie rzeczywistym będzie współpracowało z urządzeniami na pokładzie balonu.

Z układu laboratoriów korzystać będą naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Pierwsze badania ozonu zanieczyszczającego dolną warstwę atmosfery zostały przeprowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w 2000 roku. Do badań wykorzystano wówczas balon prywatny.

→ Prezentacja dotycząca Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (pdf) 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Balon UŚ

fot. dr Beata Smieja-Król

return to top