Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja o prawomocnym wyroku ws. z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

05.02.2024 - 14:47 aktualizacja 05.02.2024 - 14:59
Redakcja: AJS

Informujemy, że Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację pozwanej Fundacji Instytut na rzecz kultury Prawnej „Ordo Iuris” w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa Pana Profesora Wojciecha Popiołka, pełniącego funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Prof. Popiołek wystąpił na drogę sądową przeciwko Fundacji Instytut na rzecz kultury Prawnej „Ordo Iuris” w Warszawie, która zarzucała mu rzekomą nierzetelność w prowadzeniu postępowania dyscyplinarnego dotyczącego dr hab. Ewy Budzyńskiej. Sądy obydwu instancji potwierdziły, że Fundacja „Ordo Iuris” naruszyła dobra osobiste prof. Popiołka, a kierowane przez nią pod jego adresem zarzuty były pozbawione podstaw. Sąd nakazał Fundacji „Ordo Iuris” zamieszczenie we podanych w wyroku mediach i na stronach internetowych odpowiednich przeprosin, a także wpłatę w wysokości 25.000 złotych na rzecz WOŚP.

Zgodnie z wyrokiem Fundacja „Ordo Iuris” powinna także przeprosić za wysuwanie twierdzeń stanowiących naruszenie dóbr osobistych prof. Wojciecha Popiołka – publikując wskazane w wyroku oświadczenie m.in. na stronie internetowej UŚ. Mimo upływu kilku miesięcy od uprawomocnienia się wyroku pozwana Fundacja nie zwróciła się do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o zamieszczenie takiego oświadczenia.

Informacja o powyższym wyroku została również podana w newsletterze INFORMACJE DLA WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ 36 (136)/2023 z 21 grudnia 2023 roku.

Kartka papieru na której leży pióro Kartka papieru na której leży pióro

return to top