Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Inkubator Innowacyjności 4.0” – nabór wniosków

31.05.2022 - 14:30 aktualizacja 02.06.2022 - 10:55
Redakcja: K.St

Konsorcjum projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy, zespoły naukowo-badawcze, uczestnicy studiów doktoranckich oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego lub Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Termin składania wniosków w IV naborze trwa od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022 roku.

W skład konsorcjum wchodzi Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt realizowany jest z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Szczegóły na stronie Biura Współpracy z Gospodarką UŚ.

osoba trzyma tablicę z napisem innovation

return to top