Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Inkubator Innowacyjności 4.0” – nabór wniosków

31.05.2022 - 14:30 aktualizacja 29.08.2022 - 16:00
Redakcja: K.St

Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym, przygotowania projektów komercjalizacji dla prowadzonych badań naukowych, zintensyfikowania możliwości zarządzania portfelem technologii oraz przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych w celu ich komercjalizacji.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy, zespoły naukowo-badawcze, uczestnicy studiów doktoranckich oraz studenci Uniwersytetu Śląskiego lub Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Termin składania wniosków w IV naborze:
od 1 czerwca do 26 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Współpracy z Gospodarką UŚ

W skład konsorcjum wchodzi Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt realizowany jest z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

osoba trzyma tablicę z napisem innovation

return to top