Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Instytut Filozofii | zespoły badawcze

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY BADAWCZE W DYSCYPLINIE

FILOZOFIA TEORETYCZNA |

FILOZOFIA PRAKTYCZNA |

HISTORIA FILOZOFII |

dr hab. DARIUSZ KUBOK, prof. UŚ

DYREKTOR INSTYTUTU FILOZOFII


dariusz.kubok@us.edu.pl

Badania prowadzone w ramach dyscypliny Filozofia powinny być w 2025 prowadzone na najwyższym światowym poziomie. Można przewidywać – z racji specyfiki dyscypliny – że ich charakter przebiegać będzie dwutorowo. Z jednej strony badania te wpiszą się w trendy światowe (niewykluczone też że te trendy mogą nawet inicjować), a z drugiej będą miały charakter niszowy, kulminujący się w specyfice badań poszczególnych zespołów badawczych. Nie jesteśmy w stanie opisać zawartości problemowej tych badań, ponieważ rudymentarną zasadą w ekspresji naukowej jest wolność badań naukowych. Można jednak założyć, biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania i priorytety pracowników zaliczanych do liczby N oraz strategię dyrekcji Instytutu, że będą to badania o charakterze międzynarodowym na bazie obecnych kontaktów, a także we współpracy z nowymi, wkrótce inicjowanymi, badaczami o renomie światowej.

Instytut Filozofii już od dawna uznał za priorytetową kwestię współpracy międzynarodowej, o czym najlepiej świadczy ilość visiting professors odwiedzających i prowadzących zajęcia w naszym instytucie, a także ilość wyjazdów zagranicznych. Na tej bazie znacząco poprawić powinna się aktywność wydawnicza poza granicami naszego kraju, w szczególności publikacje w renomowanych zagranicznych czasopismach.

Powinna się także zwiększyć ilość zgłaszanych wniosków grantowych, szczególnie przez osoby które nigdy tego nie robiły lub robiły to akcydentalnie. Polityka naukowa Instytutu zmierza do wykreowania ścieżki grantowej jako prymarnego sposobu pozyskiwania środków na badania naukowe.

Potencjał naukowy dyscypliny powinien zostać poszerzony o osoby młode z dużym potencjałem naukowym oraz o doświadczonych badaczy, którzy z racji tytułu profesorskiego (posiadanego lub szybko spodziewanego) mogą ubiegać się o granty europejskie i skupiać wokół siebie młodszych badaczy

zespoły badawcze

ZESPÓŁ DS. BADAŃ NAD MYŚLENIEM KRYTYCZNYM (ZBMK)


dr hab. DARIUSZ KUBOK, prof. UŚ

dariusz.kubok@us.edu.pl

ZESPÓŁ BADAŃ MEDIEWISTYCZNYCH (ZBM)


prof. dr hab. HANNA WOJTCZAK

hanna.wojtczak@us.edu.pl

KONTEKSTY FILOZOFII NIEMIECKIEJ


 bd

FILOZOFIA WOBEC CYWILIZACYJNYCH WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI


dr hab. MARIUSZ WOJEWODA, prof. UŚ

mariusz.wojewoda@us.edu.pl

return to top