Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

INTERREG Baltic Sea Region

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Sprzedaż samochodu Peugeot Boxer

Katowice dnia 31082020 r Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej SK SK3676C   Uniwersytet Śląski w Katowicach ul Bankowa 12, 40-007 Katowice NIP 634-019-71-34 zwany dalej Sprzedającym którego reprezentuje: Z-ca Kanclerza ds Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj   Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer: stan: używany samochód nie
więcej

Konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer

Katowice, 29072020 r   Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Peugeot Boxer nr rej SK 3676C   Uniwersytet Śląski w Katowicach ul Bankowa 12, 40-007 Katowice NIP 634-019-71-34 zwany dalej Sprzedającym którego reprezentuje: Z-ca Kanclerza ds Inwestycji i Zarządzania Logistycznego mgr Agnieszka Maj   Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód dostawczy marki Peugeot Boxer: – stan: używany – samochód nie przeszedł okresowego badania technicznego –
więcej

boDEREC-CE – Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water – Capacity Building for Water Menagament in CE

Finansowanie: Interreg Europa Środkowa Wartość projektu: 2 328 140,81 Euro Budżet dla UŚ (100%): 141 981,50 Euro Dofinansowanie dla UŚ (85%): 120 684,27 Euro Okres realizacji: 01042019-31032022 Water is one of the most valuable raw materials for today’s civilization and one of the most important factors that determine the quality of our lives
więcej

Zakup specjalistycznego sprzętu do badania biologii gatunków roślin, wzmacniania bioróżnorodności i monitorowania środowiska przyrodniczego

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: 194 778,42 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 81 066,77 zł Dofinansowanie ze środków POIŚ, działanie 241: 92 778,43 zł Okres realizacji: od 01042018 do 30092018   Cel projektu: doposażenie pracowni Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody w specjalistyczny sprzęt w postaci komór
więcej

Konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż używanej łodzi TROLL MASTER 800 „UŚKA” z silnikiem YAMAHA FT 60 DELT 6C6 Przedmiotem konkursu jest motorowa łódź badawcza TROLL MASTER 800 „UŚKA” o numerze rejestracyjnym KŹ-02-133 i numerze rejestru PRS 629404, której armatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a portem macierzystym Katowice Jednostka wyposażona
więcej

Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Wartość projektu: 18 763 954 zł Okres realizacji: 01012020 – 31122022 Celem projektu jest otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych, dotyczących różnorodności biologicznej organizmów jądrowych (Eukaryota) Będzie on realizowany poprzez digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nie udostępnionych poprzez sieć
więcej

Postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b

Uniwersytet Śląski w Katowicach (40-007 Katowice, ul Bankowa 12) ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b Przedmiotem postepowania jest sprzedaż nieruchomości, położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1 b, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 465/68, km 2 obręb 0001 Chorzów, o powierzchni 14 514 m², zabudowanej
więcej

Zakup detektora SED

Zakup detektora SED jako doposażenie do mikroskopu skaningowego Phenom XL Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wartość projektu: 50 000,00 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 25 000,00 zł Okres realizacji: od 05052017 do 15112017   Celem projektu jest doposażenie mikroskopu skaningowego Phenom XL w detektor
return to top