Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

inwestycje realizowane

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V

Tytuł zadania: „Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V” Wartość projektu: 508 800,00 zł Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 254 400,00 zł Okres realizacji: od 15.04.2021 r. do 15.11.2021 r.   W ramach zadania Napowietrzne Mobilne Laboratorium oraz laboratoria stacjonarne zostaną doposażone w nowoczesną aparaturę przeznaczoną do badania zanieczyszczeń powietrza. Realizacja zadania umożliwi rozszerzenie...

więcej

Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – Etap I

Okres realizacji: 2020 – 2021 Wartość projektu: 13 193 947,04 PLN Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 3 500 000,00 PLN Dofinansowanie ze środków dotacji Miasta Cieszyn: 1 000 000,00 PLN Dofinansowanie ze środków dotacji Powiatu Cieszyńskiego: 500 000,00 PLN Dofinansowanie ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 247 259,00 PLN...

więcej

Termomodernizacja budynku DS nr 7 oraz dostosowanie ppoż.

Okres realizacji: 2020 – 2022 Wartość projektu: 11 193 200,00 PLN Dofinansowanie z środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 7 035 000,00 PLN Cel Projektu: przebudowa budynku, polegająca na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji, dostosowaniu go do wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie standardów mieszkalnych. Inwestycja ta, ma przede...

więcej

Termomodernizacja budynku DS. nr 2 oraz dostosowanie ppoż.

Okres realizacji: 2020 – 2021 Wartość projektu: 4 889 000,00 PLN Dofinansowanie z środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4 889 000,00 PLN Cel Projektu: Przebudowa budynku, polegająca na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji, dostosowaniu go do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie standardów mieszkalnych. Inwestycja ta,...

więcej

Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66

Okres realizacji: 2020 – 2021 Wartość projektu: 2 341 918,00 PLN Dofinansowanie z środków NFOŚiGW: 979 810,00 PLN Cel Projektu: Wykonanie prac termomodernizacyjnych  budynku Domu Studenta „UŚKA” zgodnie ze wskazaniem w audycie energetycznym, tj. modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu przygotowania c.w.u., zamurowanie luxferów, ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ocieplenie dachu części niskiej, ocieplenie stropodachu, modernizacja systemu wentylacji, wymiana drzwi...

więcej

SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Okres realizacji: od 17.10.2014 do 30.09.2022 Wartość projektu: 30 000 000,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 25 308 651,13  zł   Cel projektu: Realizacja projektu SPINplace polegać będzie na przebudowie i remoncie budynku przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu oraz...

więcej

Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Okres realizacji: od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r. Wartość projektu: 31 539 791,67 zł Dofinansowanie projektu z UE: 26 596 797,14  zł   Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie unikalnego w skali kraju centrum kompetencji wyspecjalizowanego w obszarze mikroskopowych badań...

więcej

Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON

Finansowanie: RPO WSL 2014-2020 Wartość projektu: 523 952,00 zł Okres realizacji: od 29.01.2018 do 31.12.2021   Cel projektu: digitalizacja kolekcji entomologicznej pluskwiaków Hemiptera, zabezpieczająca zbiory w formie cyfrowej. Projekt składać się będzie z następujących etapów: przygotowanie poszczególnych kolekcji zbioru do digitalizacji – unifikacja istniejącej bazy danych; digitalizacja entomologicznego zbioru pluskwiaków; upublicznienie Cyfrowej Entomologicznej Bazy Danych (CEBD) HEMIPTERON....

return to top