Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

16.07.2018 - 10:56 aktualizacja 16.07.2018 - 10:56
Redakcja: admin

16 lipca 2018 roku o godz. 18.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Balon wystartuje z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium (zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze) oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się. Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr hab. Mariola Jabłońska z Wydziału Nauk o Ziemi.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lot zostanie przeniesiony na inny termin.

return to top