Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Komunikat dot. organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

03.08.2020 - 16:53 aktualizacja 19.04.2022 - 10:34
Redakcja: MJ
Tagi: komunikaty

Katowice, 31 lipca 2020 r.

 

Organizacja procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

z uwagi na fakt, iż trwa pandemia i sytuacja epidemiologiczna jest cały czas potencjalnie niebezpieczna, a dodatkowo obowiązują nas w dalszym ciągu rygorystyczne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie do prowadzenia zajęć kontaktowych, zakładamy, że większość zajęć w zbliżającym się semestrze prowadzona będzie zdalnie, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W świetle obecnej wiedzy o zagrożeniu epidemicznym oznacza to, że:

  1. wszystkie wykłady, lektoraty oraz laboratoria komputerowe będą realizowane w sposób zdalny;
  2. zalecam prowadzenie w formie zdalnej następujących rodzajów zajęć: ćwiczenia, konwersatoria, proseminaria, seminaria, zajęcia tutoringowe, z zastrzeżeniem niżej opisanych przypadków;
  3. zalecam prowadzenie w formie kontaktowej następujących rodzajów zajęć: laboratoriów, ćwiczeń terenowych, praktyk i warsztatów.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni dotknie szczególnie nowo przyjętych studentów. Aby zapewnić im choć w części rzeczywistą obecność w Uniwersytecie, poznanie środowiska akademickiego oraz integrację z nowymi koleżankami i kolegami, zakładamy, że na każdym kierunku studiów część zajęć będzie prowadzona w formie kontaktowej, nawet jeżeli wszystkie moduły można zrealizować w formie zdalnej.

Na początku roku akademickiego dla studentów zostaną zorganizowane szkolenia online z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo dla studentów pierwszych lat zostaną zorganizowane specjalne szkolenia i spotkania adaptacyjne w formie zdalnej. W związku z tym początek zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszych lat planuje się na 12 października, a dla pozostałych roczników na 5 października br.

Organizację zajęć planujemy, mając świadomość istnienia wymagających szczególnej ochrony grup wysokiego ryzyka wśród pracowników i studentów uczelni (uwzględniając wiek i schorzenia towarzyszące). Dlatego zarówno dla pracowników, jak i studentów przewidujemy możliwość pracy i studiowania wyłącznie w formie zdalnej.

Powyższe założenia zostały przygotowane w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny i analizę przebiegu epidemii. Jedno i drugie na pewno będzie ulegać zmianie, dlatego musimy być przygotowani na elastyczne działania także w trakcie semestru. Wierzę, że podobnie jak przez ostatnie miesiące, tak i w tych nadchodzących będziemy wspólnie pracować nad ciągłością kształcenia w tym jakże trudnym czasie.

 

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
rektor elekt

 


 

Wytyczne GIS w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (plik pdf)

return to top