Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komunikat dot. przedłużenia regulacji związanych z obowiązującym stanem epidemii

09.04.2020 - 15:41 aktualizacja 10.04.2020 - 15:35
Redakcja: MJ, Sekcja Prasowa UŚ
Tagi: komunikat

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia wszystkich regulacji związanych
z obowiązującym stanem epidemii informujemy, że:

– zgodnie z zarządzeniem nr 46 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.: „Bezpośredni przełożony pracownika niebędącego nauczycielem akademickim może polecić pracownikowi:

a) wykonywanie w okresie od 11 kwietnia 2020 roku do 26 kwietnia 2020 roku pracy zdalnej poza miejscem stałego wykonywania pracy wskazując pracownikowi zakres i czas pracy tego rodzaju, miejsce jej wykonywania a także inne istotne warunki świadczenia pracy,

b) świadczenie pracy w okresie od 11 kwietnia 2020 roku do 26 kwietnia 2020 roku w miejscu wykonywania pracy w obowiązujących
go normalnie godzinach pracy (tzw. „pełnienie dyżuru”)”;

– wprowadzono nadzwyczajny tryb przeprowadzania obrad i podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w trybie obiegowym w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.).

Informujemy, że kształcenie odbywa się zdalnie do momentu uchylenia przez rektora obowiązującego zarządzenia nr 28 (z późn. zm.) dostępnego na stronie: www.bip.us.edu.pl.

return to top